För att du vill bidra till ett öppet samhälle. Tre studenter. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling


______________________

Genvägar inom denna sida

Kurs- och ansökningsinformation | Behörighet, antagningsprov och språk | Informationsfilm | Delkurser | Kursinnehåll | Schema | Kursbeskrivning, litteratur, betyg | Kursplan | Kontakt

Kurs- och ansökningsinformation

 • Vi ger kursen på heltid VT21.
 • Kursen ges delvis på distans (två träffar online per vecka) och delvis på plats på campus Frescati (första och sista träffen onsdag–fredag, övriga träffar torsdag–fredag). Närvaro är obligatorisk.
 • Sök senast 15 oktober 2020 via antagning.se. Tänk på att logga in där i god tid om du aldrig har sökt en utbildning via dem tidigare, och var noggrann med att ladda upp alla dokument som styrker din grundläggande behörighet före den 15 oktober. (Sen anmälan är stängd.)
 • Kurskoder: TTA511 (arabiska), TTA512 (dari), TTA513 (tigrinska), TTA514 (somaliska), TTA515 (persiska), TTA516 (mongoliska)

Upp

Behörighet, antagningsprov och språk

Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänt antagningsprov.

Antagningsprov

Den särskilda behörigheten till kurserna utgörs av ett godkänt antagningsprov, som planeras äga rum både på distans och på plats på universitetet i vecka 47.

Vi uppdaterar informationen här på webbplatsen. Se även Lunds (LU) webbplats: Tolkning i offentlig sektor, LU

Information om antagningsprovet till Tolkning i offentlig sektor I, inför VT21 (245 Kb)

Språk

 • VT19: arabiska, mongoliska, persiska, somaliska och tigrinska.
 • VT20: arabiska, dari, persiska och somaliska.
 • VT21: arabiska, dari, mongoliska, persiska, somaliska och tigrinska.

Det finns även kurser i tolkning i offentlig sektor vid Lunds universitet.

Upp

Informationsfilm om kursen

 

Upp

Delkurser

Kursen består av fyra delkurser:

 1. Yrkesetik och professionskunskap I, 7,5 hp
 2. Grundläggande terminologi, 3,5 hp
 3. Terminologi i praktiken I, 4 hp
 4. Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp

Under delkurserna varvas praktiska övningar med teori.

Upp

Kursinnehåll

Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker. Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar, samt hur man arbetar praktiskt med terminologi. Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, som kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning.

Tolkningsövningar

Under tolkningsövningarna arbetar vi med tolkning inom socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt asylärenden. Lärarna på kursen är själva yrkesverksamma tolkar med lång erfarenhet. Flera av lärarna har gått tolklärarutbildning och några har disputerat med specialisering inom tolkning och översättning. Merparten av lärarna är också auktoriserade tolkar.

Examination

Examinationerna består av en hemskrivning, en ordlista, kommentarer till egna inspelade tolkningar och ett muntligt tolkprov.

Kursen står under statlig tillsyn.

Upp

Schema

Det är även obligatoriska online-träffar.

HT20 Schema, se Lund: TOFS I

VT21 Schema kommer i december.

Observera att lokalerna och lärarna kan ändras, men att dagar och tider inte kommer att ändras.

Upp

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

VT20 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA511–516 dk Yrkesetik och professionskunskap I (327 Kb)

VT20 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA511–516 dk Grundläggande terminologi (version 2) (331 Kb)

VT20 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA511–516 dk Terminologi i praktiken I (313 Kb)

VT20 Kursbeskriv. med litt., beryg TTA511–516 dk Tolkningsetik och övningar I och II (345 Kb)

Upp

Kursplan

VT20: se utbildningskatalogen: TTA511 (arabiska) | TTA512 (dari) | TTA513 (tigrinska) | TTA514 (somaliska) | TTA515 (persiska) | TTA516 (mongoliska)

För tidigare kursplaner, se planarkivet. Sök fram kursen med hjälp av kurskoden.

Upp

Kontakt

Studierektor grundnivå och avancerad nivå, Tolkning.

Studievägledare

Upp