Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
  Mobiltelefon förbudsskylt. Illustration: Yann Song Tang, MostPhotos

  Inställda telefon- och besökstider studievägledare och studentexpeditioner torsdag 18/10

  Sveflers studievägledares och studentexpeditioners telefon- och besökstider är inställda torsdag 18 oktober (v. 42) p.g.a. administratörskonferens torsdag– fredag. Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Maria LimFalk/Tomas Riad/Helena Bani-Shoraka. Foto: LinneaBengtsson/Paulin Strömberg/Pia Nordin

  Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar

  Ett symposium för lärare i svenska som andraspråk anordnas av Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) 11–12 oktober. Forskarna Maria Lim Falk, Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka från vår institution håller föredrag den 12:e om Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar, samt en artikel i Lisetten om förutsättningar för lärande.

  Datorskärm med text. Hand som håller glasögon framför. Foto: Andrey Popov, MostPhotos

  Ledigt jobb: Postdoktor i översättningsvetenskap. Sök senast 22/10

  Institutionen utlyser en tvåårig postdoktoranställning i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning eller tolkning. Utlysningen är riktad till doktorer i översättningsvetenskap eller därmed besläktat forskningsämne, såsom språk, med sikte på fortsatt vetenskaplig meritering. Anställningen är tidsbegränsad till två år.

  Bord med böcker dator mb händer. Foto: Niklas Björling

  Ledigt jobb: Adjungerad lärare i översättning. Sök senast 22/10

  Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) på Stockholms universitet bedriver landets enda översättarutbildning på grundnivå där studenterna översätter till och från vilka språk som helst, så länge det ena språket är svenska. Översättarutbildningen har ett fokus på brukstexter och sakprosa, men det ingår även olika specialiserade kurser, bl.a. i skönlitterär översättning, medieöversättning och IT-översättning. Vi vill nu förstärka lärarkåren med en yrkesverksam översättare med erfarenhet inom översättning till svenska av sakprosa till våra färdighetskurser.

  Pratbubblor. Foto: Roberto Rizzo, MostPhotos

  Dubbningsboom i USA när Netflix satsar globalt

  Netflix globala expansion har skapat en dubbningsboom – i USA. När amerikanska tittare lyssnar till svenska skådespelaren Alba August i danska serien ”The rain” pratar hon engelska. Men kommer strömningsjättens satsning på dubbning att rubba svenska tittares förkärlek för undertexter? Jan Pedersen forskar om medieöversättning vid Stockholms universitet och har följt Netflix översättningsarbete.

  Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI. Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński

  Nytt projekt: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning (2018)

  Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 370 592 kr, med möjlighet till ytterligare 3 miljoner kr, för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning.

  m4a8

  Call for papers – conference Media for All 8

  The organizers for Media for All 8 welcome papers in four different formats: workshops, panels, presentations and posters.

  Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

  Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.