Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
  Studenter som använder teckenspråk

  Ledigt jobb: Utbildningskoordinator för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Sök senast 23/2

  Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att samordna och ansvara för den övergripande planeringen, genomförandet och utvecklingen av programmet. Du arbetar med bemanning, ekonomi samt skapande och uppdatering av styrdokument. Arbetet innebär nära samarbete med studierektorer på båda institutionerna liksom med programmets lärare och administratörer.

  Studenter som använder teckenspråk

  Ledigt jobb: Adjunkt i teckenspråkstolkning. Sök senast 8/3

  Vi söker en adjunkt i teckenspråkstolkning till Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i färdighetskurser i teckenspråkstolkning, men även teoretiska moment på dessa kurser. Utöver detta ingår undervisning vid andra kurser inom programmet, exempelvis inom yrkesetik, praktik och dubbelbemanning med teckenspråksadjunkter på färdighetskurser i svenskt teckenspråk. En av de främsta arbetsuppgifterna utöver undervisning är pedagogisk samordning samt termins- och kursansvar på olika nivåer inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

  Studenter som använder teckenspråk

  Lediga jobb: Två adjungerade tolklärare till konferenstolkutbildningen. Sök senast 15/3

  I anställningen ingår att undervisa i tolkning, både teoretiskt och praktiskt, framförallt inom områdena anteckningsteknik, konsekutivtolkning och simultantolkning, men även annan typ av undervisning kan bli aktuell. Kursansvar kan också komma att ingå. I uppdraget ingår dessutom att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som konferenstolk samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.

  Omslag Kontakt genom tolk av Cecilia Wadensjö

  Ny bok. Kontakt genom tolk

  Kontakt genom tolk handlar om samtal där deltagarna kommunicerar via tolk. Cecilia Wadensjö beskriver initierat vad som är karaktäristiskt för ett sådant samtal. Med hjälp av autentiska exempel från vården och polisen ger hon en nyanserad bild av hur detta kan gå till i praktiken och vilka problem som kan uppstå.

  Pedagogiska priset.

  Nominera till Årets lärare 2018 – ett pris för bra undervisning. Nominera senast 15/3

  Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Du kan nominera fram till 15 mars.

  Elisabet Tiselius. Foto: Eva Dalin

  Regeringen satsar 20 miljoner på tolkutbildning

  Genom att satsa drygt 20 miljoner kronor på Stockholms universitets tolkutbildning under de kommande tre åren, och genom ytterligare satsningar på utbildningar hos studieförbund och yrkeshögskola hoppas regeringen få bukt med tolkbristen. Dessutom föreslår de att statsanställda som är flerspråkiga ska kunna översätta i stället för utbildade tolkar.

  Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

  Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

  Feskur Fiskur (färöiska)

  Plugga språk och litteratur på våra sommarkurser i Norden (Nordkurs) 2018. Sök senast 1/3

  Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge i sommar och studera nordiska språk och nordisk litteratur, få nya vänner, åk på utflykter i storslagen natur och lär dig mer om våra grannländer.