Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Man vid skrivbord dator. Foto: racorn, MostPhotos

Ledigt jobb: Utbildningskoordinator. Sök senast 26/11

Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med den administrativa samordningen av Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att ansvara för den övergripande planeringen och genomförandet av programmet.

Maria LimFalk/Tomas Riad/Helena Bani-Shoraka. Foto: LinneaBengtsson/Paulin Strömberg/Pia Nordin

Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar

Ett symposium för lärare i svenska som andraspråk anordnades av Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) 11–12 oktober. Forskarna Maria Lim Falk, Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka från vår institution höll föredrag om Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar, samt en artikel i Lisetten om förutsättningar för lärande.

Pratbubblor. Foto: Roberto Rizzo, MostPhotos

Dubbningsboom i USA när Netflix satsar globalt

Netflix globala expansion har skapat en dubbningsboom – i USA. När amerikanska tittare lyssnar till svenska skådespelaren Alba August i danska serien ”The rain” pratar hon engelska. Men kommer strömningsjättens satsning på dubbning att rubba svenska tittares förkärlek för undertexter? Jan Pedersen forskar om medieöversättning vid Stockholms universitet och har följt Netflix översättningsarbete.

Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI.  Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński

Nytt projekt: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning (2018)

Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 370 592 kr, med möjlighet till ytterligare 3 miljoner kr, för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning.

m4a8

Call for papers – conference Media for All 8

The organizers for Media for All 8 welcome papers in four different formats: workshops, panels, presentations and posters.

Studenter på mässa

Saco studentmässa för gymnasister 28–30/11

Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Studievägledare från oss kommer att vara där, samt att det är seminarium varje dag om vad tolkar och översättare gör.

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.