Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
  Poster med information som finns på webbsidan

  Att få en skönlitterär översättning publicerad

  TÖI har inlett ett samarbete med Aspekt förlag som gör det möjligt för studenter som går kursen Litterär översättning och redaktörsarbete att få en novell som de själva valt och översatt utgiven. Vi får möta Cecilia Ekeram och Daniella Falkman Twedmark som tagit vara på möjligheten och nu delar med sig av sina erfarenheter. I samtalet deltar även Lova Meister, föreläsare på kursen och förläggare på Aspekt förlag. Moderator är Elin Svahn, lärare på kursen. Välkommen!

  Bord med böcker dator mb händer. Foto: Niklas Björling

  Noveller översatta av studenter ges ut av förlag

  På kursen Litterär översättning och redaktörsarbete, 15 hp, översätter studenterna varsin novell som de har valt själva. Tre studenters noveller ges nu ut av Aspekt förlag. Novellerna är översatta från engelska och franska till svenska. Kursen ges av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI vid Svefler).

  Tre studenter på utbildningen Tolk i offentlig sektor. Foto: Helena Bani-Shoraka

  Tolkutredningen vill ge TÖI kraftigt utökat ansvar för utbildning till tolk i offentlig sektor

  Tolkutredningen har gjort en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Bland annat föreslår man att Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) ska få i uppgift att konstruera auktorisationsprov och att TÖI:s utbildning till tolk i offentlig sektor ska förlängas till en tvåårig yrkesexamen.

  Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI. Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński

  Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning, 370.000 kr (2018)

  Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 370 592 kr, med möjlighet till ytterligare 3 miljoner kr, för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning. Projektdeltagare från Stockholms universitet är Jan Pedersen och Ulf Norberg, TÖI.

  m4a8

  Call for papers – conference Media for All 8

  The organizers for Media for All 8 welcome papers in four different formats: workshops, panels, presentations and posters.

  Dagens schema
  EST European Society for Translation Studies
  Kammarkollegiet

  Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

  Du som har gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) kan registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

  www.kammarkollegiet.se
  Svenskt översättarlexikon
  Confrence Media for All 8 in 2019

  FB TÖI

  facebook

  FB Svefler

  facebook
  youtube