Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
  Påskliljor. Foto alltinggratis.se

  Påsktider

  Institutionen, inklusive TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning, är stängd och låst fr.o.m. Långfredagen (19 april) t.o.m. Annandag påsk (22 april). Administrationen, studievägledarna och studentexpeditionerna har stängt fr.o.m. Skärtorsdagen (18 april) – ordinarie tider från tisdag 23 april. En GLAD PÅSK önskar vi från institutionen.

  Ledigt jobb: Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning. Sök 24/4

  Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på kurser i praktisk översättning, där målspråket är svenska, textanalys, terminologi, handledning av examensarbeten samt egen forskning och kompetensutveckling (30 %) inom det översättningsvetenskapliga området. Den sökande förväntas delta i både pedagogiskt utvecklingsarbete och institutets inre arbete samt aktivt söka forskningsmedel. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter, såsom studierektorsuppdrag.

  Kajsa Öberg Lindsten. Foto: Vladimir Grigoriev

  Översättare hedersdoktor vid Stockholms universitet

  Stockholms universitet har utsett 2019 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. En av dem är Kajsa Öberg Lindsten, översättare och litteraturkritiker.

  Tre studenter på utbildningen Tolk i offentlig sektor. Foto: Helena Bani-Shoraka

  Tolkutredningen vill ge TÖI kraftigt utökat ansvar för utbildning till tolk i offentlig sektor

  Tolkutredningen har gjort en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Bland annat föreslår man att Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) ska få i uppgift att konstruera auktorisationsprov och att TÖI:s utbildning till tolk i offentlig sektor ska förlängas till en tvåårig yrkesexamen.

  Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI. Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński

  Ökad tillgänglighet för studenter m. funktionsnedsättning genom taligenkänning, 3 milj. kr 2018-2020

  Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 3 miljoner kr för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning. Projektdeltagare från Stockholms universitet är Jan Pedersen och Ulf Norberg, TÖI.

  m4a8

  Call for papers – conference Media for All 8

  The organizers for Media for All 8 welcome papers in four different formats: workshops, panels, presentations and posters.

  Dagens schema
  EST European Society for Translation Studies
  Kammarkollegiet

  Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

  Du som har gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) kan registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

  www.kammarkollegiet.se
  Svenskt översättarlexikon
  Confrence Media for All 8 in 2019

  FB TÖI

  facebook

  FB Svefler

  facebook
  youtube