Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
    Pratbubblor. Foto: Roberto Rizzo, MostPhotos

    Dubbningsboom i USA när Netflix satsar globalt

    Netflix globala expansion har skapat en dubbningsboom – i USA. När amerikanska tittare lyssnar till svenska skådespelaren Alba August i danska serien ”The rain” pratar hon engelska. Men kommer strömningsjättens satsning på dubbning att rubba svenska tittares förkärlek för undertexter? Jan Pedersen forskar om medieöversättning vid Stockholms universitet och har följt Netflix översättningsarbete.

    Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI.  Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński

    Nytt projekt: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning (2018)

    Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 370 592 kr, med möjlighet till ytterligare 3 miljoner kr, för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning.

    m4a8

    Call for papers – conference Media for All 8

    The organizers for Media for All 8 welcome papers in four different formats: workshops, panels, presentations and posters.

    Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

    Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.