Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
  Blommor på campus. Foto: Per Larsson

  Sommarkurser 2019

  Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp. Sök 20 feb.–15 mars.
  Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp. Sök 20 feb.–15 mars.
  Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn, 7,5 hp. Sök 20 feb.–15 mars.
  NORDKURS sommarkurser. Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge. Sök senast 1 mars.

  Poster med information som finns på webbsidan

  Att få en skönlitterär översättning publicerad

  TÖI har inlett ett samarbete med Aspekt förlag som gör det möjligt för studenter som går kursen Litterär översättning och redaktörsarbete att få en novell som de själva valt och översatt utgiven. Vi får möta Cecilia Ekeram och Daniella Falkman Twedmark som tagit vara på möjligheten och nu delar med sig av sina erfarenheter. I samtalet deltar även Lova Meister, föreläsare på kursen och förläggare på Aspekt förlag. Moderator är Elin Svahn, lärare på kursen. Välkommen!

  Bord med böcker dator mb händer. Foto: Niklas Björling

  Noveller översatta av studenter ges ut av förlag

  På kursen Litterär översättning och redaktörsarbete, 15 hp, översätter studenterna varsin novell som de har valt själva. Tre studenters noveller ges nu ut av Aspekt förlag. Novellerna är översatta från engelska och franska till svenska. Kursen ges av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI vid Svefler).

  Tre studenter på utbildningen Tolk i offentlig sektor. Foto: Helena Bani-Shoraka

  Tolkutredningen vill ge TÖI kraftigt utökat ansvar för utbildning till tolk i offentlig sektor

  Tolkutredningen har gjort en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Bland annat föreslår man att Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) ska få i uppgift att konstruera auktorisationsprov och att TÖI:s utbildning till tolk i offentlig sektor ska förlängas till en tvåårig yrkesexamen.

  Elin Svahn

  Rum för översättning: Att översätta Lise Tremblay. Lyssna på podd från Stockholm Literature

  Ett samtal mellan Elin Svahn och Maria Morberg om Elins arbete med att översätta den franskkanadensiska författaren Lise Tremblays böcker ”Hägern” (Rámus 2015) och ”Huset på Saint Pauls väg” (Rámus 2017), en personlig bok om en döende mor och en döende far som kanske är en roman, en berättelse, ett kvitto eller en autofiktion. Elin Svahn är översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur och doktorand på TÖI och Maria Morberg är redaktör på Moderna Museet.

  Rum för översättning: Hur översätts ett omslag ? Lyssna på podd från Bokmässan 2018

  Hur tänker dagens förläggare när man presenterar översättningar för en svensk publik? Går det att undvika stereotypa former för rekontextualisering? Och hur skiljer sig formgivningen mellan översatt och icke-översatt litteratur? Hör ett samtal om de- och rekontextualisering av bilder och litteratur. Deltar gör formgivare, forskare och förläggare av översatt litteratur. TÖI var med och arrangerade.

  Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI. Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński

  Projekt: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning (2018)

  Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 370 592 kr, med möjlighet till ytterligare 3 miljoner kr, för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning.

  m4a8

  Call for papers – conference Media for All 8

  The organizers for Media for All 8 welcome papers in four different formats: workshops, panels, presentations and posters.

  Dagens schema
  EST European Society for Translation Studies
  Kammarkollegiet

  Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

  Du som har gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) kan registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

  www.kammarkollegiet.se
  Svenskt översättarlexikon
  Confrence Media for All 8 in 2019

  FB TÖI

  facebook

  FB Svefler

  facebook
  youtube