För att du vill utveckla dig och dina studenter. Glad lärare skrattar med glada studenter
Foto: Viktor Gårdsäter
 

Kursen tar också upp metoder för undervisning och övning i praktisk tolkkunskap, olika tolkningstekniker samt realia- och terminologiarbete. Du kommer även att bli förtrogen med tolketiska frågeställningar. Kursen tar slutligen upp olika aspekter av bedömning av tolkning enligt olika kriterier och i olika skeden av en tolkutbildning.

Särskild behörighet

30 högskolepoäng i ett och samma ämne. En termins dokumenterad erfarenhet av undervisning på tolkkurser på universitet eller på tolkutbildning som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ansökan

Observera att du behöver komplettera din ansökan med ett intyg som styrker att du har en termins dokumenterad erfarenhet av undervisning på tolkkurser på universitet eller på tolkutbildning som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan:

Schema

HT20 Schema TTA150

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA150 Pedagogiska och didaktiska perspektiv i tolkutbildning (148 Kb)

HT20 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA150 Undervisning i tolkteknik och tolketik (339 Kb)

VT20 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA150 Språk, kommunikation och tolkning (325 Kb)

VT20 Kursbeskriv. m. betyg och litt. TTA150 Undervisning i fackspråk, terminologi och lexikografi (318 Kb)

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Pedagogik och didaktik för tolklärare