Kursen tar också upp metoder för undervisning och övning i praktisk tolkkunskap, olika tolkningstekniker samt realia- och terminologiarbete. Du kommer även att bli förtrogen med tolketiska frågeställningar. Kursen tar slutligen upp olika aspekter av bedömning av tolkning enligt olika kriterier och i olika skeden av en tolkutbildning.

Behörighet

30 högskolepoäng i ett och samma ämne. En termins dokumenterad erfarenhet av undervisning på tolkkurser på universitet eller på tolkutbildning som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

Ansökan

Observera att du behöver komplettera din ansökan med ett intyg som styrker att du har en termins dokumenterad erfarenhet av undervisning på tolkkurser på universitet eller på tolkutbildning som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan:

 

Schema

Kommer i juni 2018.

 

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Kommer vt -18.

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Pedagogik och didaktik för tolklärare