Praktiken ska förläggas till ett företag, en myndighet eller en institution. En handledare utses på praktikplatsen. Praktiken är tänkt att motsvara fyra veckors heltidsarbete på praktikplatsen. Du ska själv planera din praktik och söka en lämplig praktikplats. Denna måste vara godkänd av praktikansvarig innan praktik får påbörjas.

Det är därför inte lämpligt att välja en praktikplats där du är den enda som arbetar med översättning och språkfrågor eller att göra praktik i det egna företaget. Det måste finnas en namngiven handledare utsedd på praktikplatsen, som kan ge dig råd och vägledning i yrkesrelaterade frågor för att praktikplatsen ska kunna godkännas av TÖI. Läs mer i Kursbeskrivningen nedan.

Kursbeskrivning med betygskriteriter

VT21 Kursbeskriv. betyg litt. TTA007 Praktik inom översättning (version 2) (366 Kb)

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Praktik inom översättning.