Kurser i översättning

Översättning – kandidatkurs, 30 hp (VT20)

Kursen utgör den examensgivande delen i studierna i översättning på grundnivå. Den består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i översättning om 15 hp, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels av delkurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning.

Förkunskapskrav

Schema

VT20 Schema TTA440

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Delkurser

Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Examensarbete (version 2) (330 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättning inom näringsliv och förvaltning (343 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättningsteori II (323 Kb)

HT20 Kursbeskriv. betyg litt. TTA007 Praktik inom översättning (363 Kb)

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Översättning – kandidatkurs

Praktik

Se Praktik inom översättning

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Cathrine Ottosson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson

Studierektor tolkning och översättning

Sofia Pereswetoff-Morath

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
 Nordkurs sommarkurser. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Athena
Mondo
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

FB Svefler

facebook
youtube