Schema

Kommer i juni.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättning III

Delkurser

  • IT-översättning, 7,5 hp
  • Efterredigering, 7,5 hp
  • Skönlitterär översättning, 7,5 hp
  • Medieöversättning, 7,5 hp

Vilken som helst av dem kan ersättas med delkursen Praktik inom översättning, 7,5 hp.

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 kommer under våren.

HT19 Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk IT-översättning (144 Kb)

HT19 Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Lokalisering (142 Kb)

HT19 Kursbeskriv., betyg, litt TTA430 dk Skönlitterär översättning (version 2) (174 Kb)

HT19 Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Medieöversättning (149 Kb)

Praktik inom översättning (kurssida)

Delkurser

Kursen består av fyra campuskurser, men vilken som helst av dem kan ersättas av delkursen Praktik inom översättning.