Kurser i översättning

165 Kille dator och block vid bord. Foto: Mostphotos

Litterär översättning och redaktörsarbete, GN, 15 hp

Kursen startar vårterminen 2017 med översättning från engelska till svenska respektive från franska till svenska. Under kursen diskuteras olika litterära prosagenrer och deras stilistiska och funktionella egenskaper ur ett översättningsperspektiv, och du får fördjupad kunskap om en genre efter eget val. Under hela kursen arbetar du med en individuell översättningsuppgift, en engelsk eller en fransk novell eller essä som översätts till svenska och som diskuteras på kursens seminarier.

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, 30 hp (t.o.m. ht -17)

Kursen är avsedd för dig som har studerat språk på universitet/högskola i minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får insikter i tolkningens och översättningens villkor samt översättningens specifika förutsättningar och tekniker.

Översättning I (fr.o.m. ht -18)

Kursen är avsedd för dig som har studerat språk på universitet/högskola i minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får insikter i tolkningens och översättningens villkor samt översättningens specifika förutsättningar och tekniker.

Översättning II, 30 hp (vt -18)

Översättning II utgör den andra terminen i studierna i översättning på grundnivå. Kursen är professionsinriktad och ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter av översättning. Du får också praktisk träning i och specialiserade kunskaper om översättning inom olika textgenrer och översättningsområden.

Översättning III, 30 hp (ht -18)

Kursen utgör termin 3 i studierna i översättning på grundnivå.

Översättning – kandidatkurs, 30 hp (vt -18)

Kursen utgör den examensgivande delen i studierna i översättning på grundnivå. Den består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i översättning om 15 hp, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels av delkurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning.

Studievägledare TÖI, utbyteskoordinator

Karin Bloom

Karin Bloom

E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Inställd telefontid 1–8 mars

Tfn: 08-16 29 49
Telefontid: Torsdag kl. 10–11.

Rum: D 524
Besökstid: Tisdag kl. 15–17 samt efter överenskommelse.

Studentexpedition TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 11 05
Telefontid: Tisdag kl. 10–11

Rum: D 522
Besökstid: Tisdag kl. 13–14

Studierektor

Mats Larsson

Administrativ studierektor för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Kristin Lagersten Löfgren

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Genvägar

Språkstudion
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
facebook