Tolkning

Masterprogram i tolkning, 120 hp

Masterprogrammet i tolkning omfattar fyra terminers studier, där teoretiska moment varvas med praktiska moment. Du får djupgående kunskaper om och färdigheter i tolkning. Vidare ger programmet behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap, och det kan också tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom tolkning. Inriktning tolkning startade HT20. Inriktning konferenstolkning startar HT21.

För att du vet att flerspråkig kommunikation är viktig. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter
Genvägar inom denna sida

Inriktning Konferenstolkning | Inriktning Tolkning | Examen | Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet | Ansökan och antagningsprov | Schema | Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur | Fördjupningskurser i tolkning | Utbildningsplan | Kursplaner

  • Programmet startade HT18 (bägge inriktningarna) och HT20 (inriktning tolkning) och startar HT21 (inriktning konferenstolkning).
  • Sök via utbildningskatalogen: Masterprogram i tolkning
  • Programkod: HTOLO
  • Kurskoder: HTKO (konf.tolkning) + HTTO (tolkning)

Inriktning Konferenstolkning (HT21)

Inriktning Konferenstolkning vänder sig till dig som vill bli konferenstolk eller till dig som vill gå färdighetskurser i konferenstolkning och därefter fördjupa dig teoretiskt i översättningsvetenskap, det vill säga forskning om tolkning och översättning.

Du kan välja mellan två utbildningsspår inom konferenstolkutbildningen. Det ena spåret innehåller två språk och språkriktningarna till och från svenska och engelska. Det andra spåret innehåller tre språk och språkriktningen engelska och franska/tyska till svenska.

Du som vill bli konferenstolk (utan att därefter fördjupa dig i översättningsvetenskap) kan efter två terminers studier avbryta studierna och få ett intyg på genomgången konferenstolkutbildning. Du måste ha godkänt resultat på de två första terminernas kurser och godkänt muntligt slutprov. Intyget ger dig möjlighet att genomgå ackrediteringsprovet till konferenstolk i Bryssel (notera dock att detta prov görs med minst två språk utöver svenska).

För att kunna gå programmet med inriktning Konferenstolkning måste du bli godkänd på ett antagningsprov och ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska och beroende på inriktning mycket goda kunskaper i antingen franska eller tyska.

Antagningsprovet: Se Ansökan och antagningsprov nedan.

Upp

Inriktning Tolkning (HT20)

Inriktning Tolkning vänder sig till dig som gått utbildningar i tolkning på kandidatnivå och som vill fördjupa dig främst teoretiskt, men även praktiskt, i tolkning inom svensk vård, omsorg och rättsväsende.

Du som går programmet med inriktning Tolkning har möjlighet att göra en etappavgång för filosofie magisterexamen efter ett års studier, med ett examensarbete på 15 hp.

Upp

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap, inriktning tolkning med möjlighet för studenter inom studiegången Tolkning till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap, inriktning tolkning.

Upp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Studiegång Tolkning

Kandidatexamen i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning eller motsvarande. Svenska B/Svenska 3.

Studiegång Konferenstolkning

Kandidatexamen samt godkänt resultat på antagningsprov.

Upp

Ansökan och antagningsprov

Sök via antagning.se:

  • inriktning tolkning: 15 april.
  • inriktning konferenstolkning: 15 april.

Antagningsprovet till inriktning konferenstolkning inför hösten 2021 är planerat att äga rum mellan den 26 och 28 maj. Observera att undantag kan förekomma.

Information om antagningsprovet 2021 till Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning

Upp

Schema

Termin 1

Vetenskaplighet och forskningsetik under den första terminen ska enbart inriktning tolkning läsa – inte inriktning konferenstolkning:

HT20 Schema FIVFE0, se Filosofiska inst.: Vetenskaplighet och forskningsetik

HT20 Schema TTA607, 608, 623 Inriktning tolkning

Termin 2

VT21 Schema TTA618, TTA626, TTA627 Inriktning tolkning

OBS! TTA626 och TTA627 är individuellt och bestäms efter terminsstart.

Termin 3

Kommer i juni 2021

Termin 4

Kommer i december 2021

Upp 

Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

Inriktning tolkning

Termin 1

HT18 Kursbeskriv., betyg, litt. TTA623, se Översättningsvetenskaplig teori och metod

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA607 Tolkning – översiktskurs (version 2) (342 Kb)

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA608 Samtida forskning om tolkning
HT21 Kursbeskriv., betyg, .litt. TTA633 Samtida forskning om tolkning, kommer under våren.

HT18 Vetenskaplighet och forskningsetik FI42N2, se Filosofiska inst.

Termin 2

VT21 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA618 Tolkanvändning i offentlig sektor (340 Kb)

VT21 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA655 Tolkning – magisterkurs (362 Kb)

Termin 3

(Fristående kurser, inte hos TÖI.)

Termin 4

VT21 Kursbeskr. med litt., betyg TTA660 Tolkning – masterkurs (346 Kb)

Inriktning konferenstolkning

Termin 1

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA607 Tolkning – översiktskurs (version 2) (342 Kb)

Kursbeskriv., betyg, lit. TTA609 Introduktion till konferenstolkning (419 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA613 Fackspråk och EU-terminologi (344 Kb)

Termin 2

Kursbeskriv. med litt., betyg TTA614 Konferenstolkning I (506 Kb)

Kursbeskriv. med litt., betyg TTA615 Konferenstolkning II (506 Kb)

Kursbeskriv. med litt., betyg TTA616 Konferenstolkning III (492 Kb)

Termin 3

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA608 Samtida forskning om tolkning

Vetenskaplighet och forskningsetik FI42N2, se Filosofiska inst.

Avancerad akademisk engelska/English for Academic Research ENAEV0, se Engelska inst.

Termin 4

VT21 Kursbeskr. med litt., betyg TTA660 Tolkning – masterkurs (346 Kb)

Fördjupningskurser i tolkning

Följande kurser kan ingå i Masterprogram i tolkning:

VT21 Kursbeskr., betyg, litt: TTA626 Fördjupningskurs med inriktning tolkning – kognitivt perspektiv (332 Kb)

VT21 Kursbeskr., betyg, litt.: TTA627 Fördjupningsskurs m. inr. tolkning sociologiskt perspektiv (330 Kb)

Upp

Utbildningsplan

Utbildningsplan HTOLO (250 Kb)

Upp

Kursplaner

Enstaka länk leder till kurskatalogen, men majoriteten av länkarna leder till planarkivet och öppnas i nya fönster.

Inriktning tolkning

Termin 1

Kursplan TTA623 Översättningsvetenskaplig teori och metod

Kursplan TTA608 Samtida forskning om tolkning

Kursplan TTA626 Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning – kognitivt perspektiv

Kursplan TTA627 Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning – sociologiskt perspektiv

Kursplan FI42N2 (Filosofiska inst.) Vetenskaplighet och forskningsetik

Termin 2

Kursplan TTA618 Tolkanvändning i offentlig sektor

Kursplan TTA655 Tolkning – magisterkurs

Inriktning konferenstolkning

Termin 1

Kursplan TTA607 Tolkning – översiktskurs

Kursplan TTA609 Introduktion till konferenstolkning

Kursplan TTA613 Fackspråk och EU-terminologi

Termin 2

Kursplan TTA614 Konferenstolkning I

Kursplan TTA615 Konferenstolkning II

Kursplan TTA616 Konferenstolkning III

Bokmärk och dela Tipsa
Johan Andersson. Foto: privat

Johan Andersson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Katerina Shamanina

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson, Elisabeth Bladh

Studierektor tolkning och översättning

Helena Bani-Shoraka

Studierektor tolkning (GN, AN)

Sofia Pereswetoff-Morath

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube