Konferenstolk eller färdighetskurser i konferenstolkning + fördjupning i översättningsvetenskap

Masterprogram i tolkning omfattar 120 hp och inriktning konferenstolkning kan ses som en utbildning i två steg. Det första steget innebär en ettårig konferenstolkutbildning om 60 hp. Du som i huvudsak är intresserad av konferenstolkning kan efter 60 hp göra en etappavgång och få – förutom de erhållna högskolepoängen – intyg på fullföljd konferenstolkutbildning.

Du kan välja mellan två utbildningsspår inom konferenstolkutbildningen.

  • Det ena spåret innehåller två språk och språkriktningarna till och från svenska och engelska.
  • Det andra spåret innehåller tre språk och språkriktningen engelska och franska/tyska till svenska.

Efter fullföljd utbildning har du möjlighet att söka till EU-institutionernas ackrediteringsprov för tolkar (notera dock att detta prov görs med minst två språk utöver svenska). Konferenstolkutbildningen på Tolk- och översättarinstitutet ingår i det europeiska konsortiet för konferenstolkutbildningar EMCI (European Masters in Conference Interpreting).

Du söker till konferenstolkutbildningen med minst svenska och engelska och beroende på inriktning ett av språken franska eller tyska.

Du som vill fullfölja Masterprogram med inriktning konferenstolkning med en teoretisk inriktning med målet att ta en Masterexamen fortsätter studierna under det andra året med i huvudsak teoretiska kurser och ett examensarbete.

Masterprogram i tolkning

Läs mer om Masterprogram i tolkning.

Sök via utbildningskatalogen: Masterprogram i tolkning

 

Ylva Sandberg. Konferenstolk i EU-parlamentet
Ylva Sandberg. Konferenstolk i EU-parlamentet

Ylva Sandberg arbetar som
konferenstolk i EU-parlamentet (se SU-sajten).

Logotyp EMCI