• Från och med ht -15 ger vi Masterprogram i översättning istället för detta program.
 • Programkod: HÖVEO
 • Kurskoder: TTA303, TTA304, TTA305, TTA307, TTA333, TTA620, TTA630

Examen

Av programmets 120 hp är totalt 30 hp valbara kurser. Du kan välja kurser ur institutionens utbud eller kurser vid andra institutioner och därigenom sätta en individuell prägel på din examen.

Om du har läst ett annat språk på grundnivå utöver det aktuella källspråket, kan du under vissa förutsättningar inkludera översättning från detta språk i din master. Du får då en examen med översättning från två källspråk.

 

Särskild behörighet och antagningsprov inför ht -14

Engelska 6/B.

Inriktning översättning till svenska:

 • Kandidatexamen i engelska och 30 hp i svenska, eller
 • kandidatexamen i översättning och 90 hp i engelska.

Inriktning översättning från svenska:

 • Kandidatexamen i svenska och 30 hp i engelska, eller
 • kandidatexamen i översättning och 90 hp i svenska.

Det var antagningsprov i maj.

 

Praktik

Se Praktik inom översättning.

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Siffrorna anger kurserna och dess ordning. Punkterna är delkurser under kurserna.

 1. HT -14 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA307 Översättningsvetenskaplig teori och metod I (112 Kb)
 2. Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA303 Översättning I engelska (103 Kb)
 3. Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA304 Översättning II (68 Kb)
 1. Kursbeskrivning med betygskrieterier och litteratur TTA305 Översättning III (38 Kb)     
 1. Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA610 Magisteruppsats (25 Kb)
  Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA620 Masteruppsats, 30 hp (25 Kb)
  Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA620 Masteruppsats, 15 hp (25 Kb)

 

Utbildningsplan

Utbildningsplan HÖVEO (176 Kb)

 

Kursplan

 1. Kursplan TTA307 (224 Kb)
 2. Kursplan TTA303 (225 Kb)
 3. Kursplan TTA304 (176 Kb)
 4. Kursplan TTA305 (225 Kb)
 5. Kursplan TTA630 (225 Kb)
 6. Kursplan TTA620 (225 Kb)