• Programmet ges ht -18 och startar nästa gång ht -19 (istället för Masterprogram i översättningsvetenskap).
  • Programkod: HMÖVO (fr.o.m. ht -16), HÖVÖO (ht -15)
  • Kurskoder: TTA602, TTA603 (ht -17)/TTA623 (ht -18), TTA604, TTA605, TTA606, TTA611 (ht -17)/TTA621 (ht -18), TTA640, FI42N2

Genvägar inom denna sida

Examen | Särskild behörighet och antagningsprov | Introduktion | Schema | Praktik |
Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur | Utbildningsplan | Kursplaner

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap.

Upp

Särskild behörighet och antagningsprov inför ht -18

Antagningsprovet kommer att äga rum den 9 maj kl. 14.00–18.00. Vi kallar aktuella sökande till provet via e-post.

Särskild behörighet

  • Kandidatexamen med kandidatkurs i källspråket* och 30 hp i svenska, alternativt kandidatexamen i översättningsvetenskap och 60 hp i källspråket.*
  • Engelska B/Engelska 6.
  • Svenska eller Svenska som andra språk 3/B.
  • Godkänt resultat på antagningsprovet (se nedan).

* Källspråk ht -16: engelska, franska, italienska, spanska, tyska.
Källspråk ht -17: engelska, franska, nederländska, spanska, tyska.
Källspråk ht -18: engelska, franska, polska, spanska, tyska.

Upp

 

Antagningsprov

Antagningsprovet kommer att äga rum i maj. Vi kallar aktuella sökande till provet via e-post.

Sök via antagning.se senast den 16 april 2018.

Upp

Introduktion

Upp

Schema

Termin 1: Ht -19 Schema FI42N2, se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik (kommer i juni 2019).
Ht -19 Schema TTA602, TTA623, TTA624 (kommer i juni 2019).

Termin 2: Vt -18 Schema TTA605, TTA606, TTA640

Termin 3: Ht -18 Schema TTA612, TTA617, TTA621

Termin 4: Vt -18 Schema TTA645, TTA650

Upp

Praktik

Se Praktik inom översättning.

Upp

Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

Termin 1

Ht -17

Kursbeskriv., betyg, litt. TTA602 Översättarens verktyg och verklighet (198 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA603 Översättningsvetenskaplig teori och metod (147 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA604 Facköversättning I (145 Kb)

Kursbeskriv.,  betyg, litt. FI42N2 se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik

Upp

Termin 2

Vt -18

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA605 Facköversättning II (143 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA606 Fackspråk och terminologi (166 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA640 Översättning magisterkurs (167 Kb)

Upp

Termin 3

Ht -18

Kursbeskriv., betyg, litt. TTA611, se Undertextning, AN

Kursbeskriv., betyg litt. TTA612 Samtida översättningsforskning (348 Kb)

Upp

Termin 4

Vt -19

Nya kursbeskrivningar kommer uner ht -18.

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA645 Översättning masterkurs (15 hp) (166 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA650 Översättning masterkurs (30 hp) (166 Kb)

Upp

Utbildningsplan

Utbildningsplan HÖVÖO (ht -15) (170 Kb)

Utbildningsplan HMÖVO (fr.o.m. ht -16) (226 Kb)

Upp

Kursplan

Se utbildningskatalogen via länkarna nedan:

Termin 1

Upp

Termin 2

Upp

Termin 3

Upp

Termin 4

Upp