Schema

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Fackspråk och terminologi

 

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA606 Fackspråk och terminologi (166 Kb)