• Vi ger normalt kursen höstterminer, men inte HT20.
  • Kurskod: TTA621

Schema

Kursplan

Kursplan TTA621, se utbildningskatalogen: Undertextning

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Kursbeskriv., betyg litt. TTA621 Undertextning (148 Kb)