Du analyserar både egna översättningar (som görs inom ramen förkursen) och publicerade översättningar. Bland de frågor som diskuteras är hur översättningar skiljer sig från sina källtexter och varför översättare och andra som är involverade i översättningsprocessen gör de ändringar som de gör.

Schema

HT20 Schema TTA625

Kursplan

Kursplan TTA625, se utbildningskatalogen: Skönlitterär översättning

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA625 Skönlitterär översättning (335 Kb)