Översättning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Översättning
  8. Projektarbete inom översättning, AN, 7,5 hp (HT20)

Projektarbete inom översättning, AN, 7,5 hp (HT20)

Kursen ger dig möjlighet att arbeta med ett individuellt översättningsprojekt under handledning av en yrkesverksam översättare, språkgranskare, projektledare eller motsvarande person. Projektarbetet kan knytas till ett företag, en myndighet eller en institution. Det kan också genomföras i samverkan med en enskild översättare.

Du ska självständigt planera sitt projekt och söka en lämplig samarbetspartner för det. Översättningsprojektet ska vara av avancerad karaktär och vara av värde för din profilering för din framtida yrkesverksamhet som översättare.

Kursbeskrivning med betygskriteriter

HT20 Kursbeskriv., betyg TTA617 Projektarbete inom översättning (325 Kb)

Kursplan

Se utbildningskatalogen: kursplan Projektarbete inom översättning

Bokmärk och dela Tipsa

Cathrine Ottosson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson, Elisabeth Bladh

Studierektor tolkning och översättning

Helena Bani-Shoraka

Studierektor tolkning (GN, AN)

Sofia Pereswetoff-Morath

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube