För att du vill vara med och bygga broar mellan språk

Programmet ger behörighet till forskarutbildningen i översättningsvetenskap och är ofta behörighetsgivande till forskarutbildning i andra språkvetenskapliga ämnen.

  • Sök via utbildningskatologen, länkar nedan.
  • Programkod: HÖVMO

Masterprogrammet har två studiegångar

Inriktning Översättning till svenska

Översättning till svenska är för dig som har svenska som första språk och vill arbeta som facköversättare till svenska oavsett källspråk.

OBS! Läs om diagnostiskt prov, nedan.

Sök via utbildningskatalogen: Masterprogram i översättning, inriktning översättning till svenska (HÖVMO - ÖVSV)

Inriktning Översättningsteori

Översättningsteori är för dig som vill fördjupa dig teoretiskt oavsett käll- eller målspråk.

Sök via utbildningskatalogen: Masterprogram i översättning, inriktning översättningsteori (HÖVMO - ÖVTE)

Examen

Programmet leder till en filosofie Masterexamen i Översättningsvetenskap. Efter ett år kan du även ta ut en magisterexamen i Översättningsvetenskap.

Särskild behörighet

  • Kandidatexamen i språk eller översättningsvetenskap.
  • Engelska B/Engelska 6.
  • Svenska eller Svenska som andra språk 3/B.

Diagnostiskt prov senast 9 april

Inriktning Översättning till svenska förutsätter att du har god behärskning i skrift av svenska, eftersom det utgör målspråket i de praktiska färdighetskurserna där du lär dig att översätta från ditt källspråk.

Är du osäker på om dina färdigheter i svenska är tillräckliga för att klara av inriktning Översättning till svenska, rekommenderar vi att du gör det diagnostiska provet innan du söker utbildningen.

Instruktioner till provet: Diagnostiskt prov inriktning Översättning till svenska (HÖVMO - ÖVSV) 2021 (712 Kb)

Mejla din text som en bifogad fil till Elisabeth Bladh senast fredag 9 april. Vi mejlar en bedömning av ditt prov senast den 12 april.
elisabeth.bladh@su.se

Schema

Kommer i juni.

Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

Kommer under våren.

Utbildningsplan och kursplaner

Utbildningsplanen finns på respektive programsida. Kursplan finns på respektive kurssida, som det är länkat till inom respektive program (under Programöversikt):