Schema

VT20 Schema TTA619

Schema för VT21 kommer i december.

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Fackspråk och terminologi

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

VT21 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA619 Fackspråk och terminologi (388 Kb)