Kursen behandlar även andra aktivistiska och kollektivt orienterade förhållningssätt. Vid kursens undervisningstillfällen gör du egna analyser av översättningar med hjälp av de analysverktyg som de ideologiskt grundade förhållningssätten tillhandahåller.

Schema

HT20 Schema TTA629

Kursplan

Kursplan TTA629, se utbildningskatalogen: Översättning och ideologi

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA629 Översättning och ideologi (349 Kb)