Studiematerial - tolk

Sidan finns inte längre

Tolk- och översättarinstitutet ansvarar inte längre för studiematerialet för kontakttolkutbildningen inom folkbildningen. Se Myndigheten för yrkeshögskolan.