Magdalena Lisewska, mali0322@student.su.se
Ämnesområden: humaniora, medicin, IT, träindustri, arkitetur, byggbranchen.

Renata Szelag, ahtaner@hotmail.com