Cecilla Lija, cia_lilja@hotmail.com

Gunnel Nornholm, gunnel.nornholm@orient.su.se

Johannes Ringbom, jringbom@hotmail.com

Roger Eriksson, roger@cranehill.se
Ämnesområden: undertextning, foto, IT, journalistik, transport och trafik, sport, friluftsliv