Utbildning

Tolkstudion. Foto: Pia Nordin
  Blommor på campus. Foto: Per Larsson

  Sommarkurser 2019

  Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp. Sök 20 feb.–15 mars.
  Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp. Sök 20 feb.–15 mars.
  Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn, 7,5 hp. Sök 20 feb.–15 mars.
  NORDKURS sommarkurser. Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge. Sök senast 1 mars.

  Studenter som går under skylt med text Välkommen på Öppet hus i Södra huset

  Öppet hus för dig som vill börja studera vid Stockholms universitet, 12/3

  Kom och träffa våra studievägledare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och se vilken av våra utbildningar som passar dig bäst.

  Våra utbildningar A–Ö

  Konferenstolkutbildning, AN (ht -16, ht -18)

  Konferenstolkutbildningen startar ht -18 inom ramen för Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning på avancerad nivå. Den ersätter de tidigare kurserna Konferenstolkning I, II och III.

  Att arbeta som tolk

  Som tolk arbetar du med talad kommunikation mellan människor. Du kan arbeta inom olika områden. Det beror på vilka språk du behärskar, vilka övriga fackkunskaper du har och arbetets art.

  Att arbeta som översättare

  En översättare arbetar framförallt med skriftlig kommunikation. Man översätter i de allra flesta fall från ett eller flera främmande språk till sitt förstaspråk eller modersmål.

  Forska inom översättningsvetenskap

  Översättningsvetenskap är en förhållandevis ung disciplin. Här studeras ett brett spektrum av frågor kring det som i dagligt tal brukar kallas översättning och tolkning och som innebär överföring av texter och yttranden mellan olika språk.

  Översättningsvetenskap är ett forskningsområde med tvärvetenskaplig karaktär som befinner sig i stark utveckling.

  Tolkutbildningar på folkhögskolor och studieförbund

  Tolk- och översättarinstitutet ansvarar inte för tolkutbildningarna på folkhögskolor och studieförbund efter den 1 juli 2012. Om du har frågor som rör kontakttolkutbildning, teckenspråks- och dövblindtolkutbildning eller skrivtolkutbildning, kontakta i stället utbildningsanordnaren direkt eller Myndigheten för yrkeshögskolan.