Uppsatsarkiv

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Publikationer
  5. Uppsatsarkiv
  6. Studentuppsatser (master- och magister-)

Studentuppsatser (master- och magister-)

Författare Titel År
Aleksandra Adler
Perifera kulturer i kontakt? : Indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska 2016
Lamia Al Taai
A Comparison of Arabic Literature Translation into English and Swedish : Inverstigating Domestication in the Translation of Arabic Cultural Words - Imarat Yaqubyan as acase in point 2011
Jonas Aronsson
I dialog med tid och rum : Anföring, interpunktion och interjektioner i en kommenterad översättning av Yasutaka Tsutsuis ungdomsroman 時をかける少女 (Toki wo kakeru shoujo) 2015
Marcus Axelsson
En kat ved navn pluskvamperfektum : En jämförande studie av de skandinaviska översättningarna av L'élégance du hérisson 2011
Ásdis Benediktsdottir
Analysing a Harvest Moon : On the translation of role language in Bokujō Monogatari: Hajimari no Daichi for the Nintendo 3DS 2015
Paul Boman
Paradox & fruktan i fiktionens gränsland 2020
Ulrika Borking
Donaldson på Hellsingska: en komparativ fallstudie : Julia Donaldsons engelska bilderböcker i svensk översättning av Lennart Hellsing 2015
Peter Branting
En hyllning till spelet : En kartläggning av fenomenet romhackning och den av entusiaster utförda översättningen av tv-spel i Sverige 2010
Leo Brekell
Att översätta en kulturkrock : Postkolonial analys och översättning av ett kapitel ur Hanya Yanagiharas roman The People in the Trees 2018
Lina Emilia Bysell
En revolutionerande översättning : En översättningsteoretisk uppsats om att översätta en skildring av det ryska inbördeskriget 2016
Victor Damberg
Returning Loanwords : Translation of Western Loanwords in Japanese to English 2015
Victor Damberg
Den magiska kritan : En kommenterad översättning från japanska till svenska av Abe Kōbōs novell 魔法のチョーク (Mahou no chooku). 2014
Sofia Dankis
Subtitling the Internet : An investigation into subtitles for dynamic media 2014
Hannah Edlund Larsson
Hur man pratar teknik på svenska : - en funktionell teknisk översättning med översättningskommentar 2020
Elin Engström
Från Mister Yummy till Herr Mums : Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King 2017
Ingrid Eriksson
Retaining or losing the conceptual metaphor : A study on institutional translation of metaphors in political discourse from English into Swedish and Spanish 2019
Kirsi Forsberg
Mexikansk Sinuhé kontra spansk Sinuhé : Kontrastiv studie av Mika Waltaris roman Sinuhe egyptiläinen och dess två översättningar på spanska 2011
Christopher Fröderberg Shaiek
Copy of a Copy? : Indirect Translations from Bengali into Swedish Translated via English 2019
Vanda Gavel
Hen har skådespelare på munnen! : En studie av munbilder i spontant och tolkat teckenspråk 2018
Helen Grenbäck
En skola med två språk : Elevers upplevelse av tvåspråkig tolkad undervisning i specialskolan 2016
Sara Hagander
Surf and turf, builder’s mug och Jaffa cakes : Översättningsstrategier vid svensk undertextning av kulturspecifika referenser i anglofona matlagningsprogram 2016
Frida Hassel Borowski
Det tredje språket : Tolkspråk och normalisering i teckenspråkstolkning 2016
Elisabet Hägglund
Kandidatuppsats i tolkning : Tolkning av svåra samtal i vården 2018
Saga Höglund
Att måla upp ett bedrägeri : En översättning från engelska till svenska om bedrägeriet som lurade nazisterna 2020
Ebba Högström
Att göra det omöjliga : Poesiöversättning som litterär och social praktik 2017
Karin Johansson
Hôtel Pacifique - "det stilla hotellet" : Översättning av en modern franskkanadensisk pjäs med åtföljande analys och översättningskommentar 2020
Lina Johansson
Vem i hela världen säger så? : Normer vid översättning av könskodad dialog i manga 2015
Linda Johansson
En mosaik av texter : Kommentar till egen översättning från franska till svenska av Roland Barthes Éléments de sémiologie 2020
Alexandra Karjel
Mining the Minefield : An exploratory study of website evaluation during the translator's terminology work 2012
Anna Kaufner
Kvalitet på skam : en kvalitetsundersökning av fansubs i tv-serien SKAM 2020
Olga Kolesnikova
Är det en kvasar eller en galax? : Att översätta en populärvetenskaplig text – informativa och expressiva aspekter 2020
Anna Larsson
Så sjung, bara sjung! : initiala och operationella normer i sångboksöversättningar av Astrid Lindgrens visor via multimodal analys av text, bild och musik. 2017
Katarina Larsson
Det är typ en rolig historia : Översättning av en amerikansk ungdomsbok med kommentar 2018
Tanja Leirvåg
Översättningsprocessen vid översättning av fasta fraser hos professionella och icke-professionella översättare : En empirisk undersökning 2011
Therése Liberman
Att flytta periferin mot mittpunkten: riktningsekvivalens och representationell rättvisa i översättning från japanska till svenska : En partiell översättning från japanska till svenska med en översättningsteoretisk kommentar av IMAMURA Natsukos bok, Kvinnan i den lila kjolen (むらさきのスカートの女, Murasaki no sukaato no onna) 2020
Sebastian Lilja
Översättning enligt normer : En kommenterad översättning av en IT-text 2014
Klara Lindell
Amerikanska på svenska : En kommenterad översättning av ett utdrag ur Bill Brysons populärvetenskapliga språkhistoria Made in America 2012
Katarina Lindve
Syfte som karta och kompass under loopande översättning : En undersökning av skopos betydelse när en källtext översätts parallellt med två olika skopoi 2010
Malin Lundberg
Lag Time: Skillnader mellan erfarna och oerfarna tolkar? 2016
Sarah Maria Melzer
Att översätta könsneutralt : En empirisk undersökning med fokus på översättning till svenska och tyska på Europaparlamentet 2011
Gabriela Nechvátalová
Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning 2018
Gabriela Nechvátalová
Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning 2018
Oskar Nielsen
Dazai på svenska : En kommenterad översättning av novellerna 
走れメロス – Hashire Merosu (”Spring, Moerus!”) och 
富嶽百景 – Fugaku Hyakkei (”Hundra vyer över Fuji”) 
av Osamu Dazai 2015
Jorunn Nilsson
Rollspråk i dubbning och undertextning : En analys av rollspråket i den japanska undertextningen och dubbningen av en svensk barnfilm 2015
Joel Nogueira Forssell
Horrorsköna slovisar : Att översätta nadsat i Anthony Burgess A Clockwork Orange 2020
Natalie Orrego
Musikalen Dear Evan Hansen på svenska : Översättning och kommentar av ett musikallibretto 2020
Karin Paparella
Stilistiska normer i översatt sakprosa : En kvalitativ undersökning med fokus på preferensmönster hos en målgrupp med italienska som förstaspråk 2020
Emma Pettersson
Från 1980-talets Snuten i Hollywood till 2010-talets The Theory of Everything : Titelöversättning av utländska biofilmer i Sverige under 30 år 2018
Anna Rosenqvist
Att översätta slang : En jämförelse av översättningen av slanguttryck i John Greens Paper Towns till svenska och nederländska. 2016
Raphael Sannholm
Att tänka rätt är stort, att tänka högt är större : En Think-Aloud-studie av texttypens roll i översättningsprocessen 2010
Pia Sterby
Fotombyte i teckenspråkstolkning : Erfarna tolkars koordineringsarbete på diskursnivå 2018
Elin Svahn
Allt är ju lika viktigt : En översättningssociologisk studie om översättningsnormer vid granskningsfasen inom Europeiska kommissionen 2011
Elin Svahn
Rapt à Bamako blir Fångad i Bamako : Översättning med kommentar 2010
Malin Tesfazion
Taltolkning av hörande teckenspråksanvändare : En fokusgruppstudie med tolkar och hörande teckenspråkiga som tecknar i tolkade sammanhang 2016
Thomas Thomsen
Tolkningsstrategier i ljuset av språkkompetens, tolkningsriktning och tolkerfarenhet 2018
Sigrid Tolstoy
Översättning av abstrakta substantiv och kulturspecifika begrepp över tid : En komparativ studie av översättningsstrategier i de svenska och engelska översättningarna av Françoise Sagans Bonjour tristesse och Antoine Laurains Le chapeau de Mitterand 2019
Anna Trolin
En tolk ska översätta, det är inte som att vara en lärare : Hur upplever skolledare, tolkar, lärare och elever tolkningen i specialskolan? 2016
Emma Tönnes
SCUM på svenska : En uppsats om Sara Stridsbergs översättning av SCUM Manifesto och hennes tillhörande förord 2018
Isabel Valencia
Välkommen till Lagos : En semantisk översättning från engelska till svenska 2020
Anna von Rettig
Translating Expressive Prose using CAT Tools : An investigation into discerning the effects of segmentation in student translations 2014
Marcus Westerlund
Punktregel och precision : Kommenterad översättning av en EU-förordning 2016
Marcus Westerlund
Frilansöversättningens status : En studie om frilansöversättares uppfattning om status i förhållande till uppdragsförmedlande språkföretag 2017
Zofia Wojtysiak
Bara ett nagellack eller en iögonfallande kristallyta med djupa, klassiska färger? : Om översättning från svenska till polska av reklamtexter för Oriflame kosmetikaprodukter. 2014
Hanna Ådin
Goggle-Eyes : en främmandegörande barnboksöversättning utifrån Bermans negativa analysverktyg 2017
Annette Fischer. Foto: Pia Nordin

Annette Fischer

Arkiv och diariet

Morena Azbel Schmidt. Foto: Pia Nordin

Morena Azbel Schmidt

Bibliotek TÖI

E-post: morena.azbel-schmidt@su.se
Tfn: 08-16 17 11

Luke Holmes, Maryann Su Lin Tan. Foto: Pia Nordin

Luke Holmes & Maryann Su Lin Tan

Bibliotek nordiska språk och tvåspråkighet, bokbeställningar

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Professor Cecilia Wadensjö

Kontakt forskning. Forskningsledare

E-post: cecilia.wadensjo@su.se
Rum: D548 | Tfn: 08-16 14 83

Cecilia Alvstad. Foto: Ingmarie Andersson

Professor Cecilia Alvstad

Studierektor utbildning på forskarnivå, redaktör skriftserier och avhandlingar

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.