Kontakt genom tolk av Cecilia Wadensjö
Kontakt genom tolk av Cecilia Wadensjö

Kontakt genom tolk visar på ett övertygande sätt att utbildade tolkar behövs för att garantera rättskipning, vård och social service på lika villkor för alla. Det behövs också kunskap om hur man samtalar via tolk för att garantera kvalitén på det arbete som utförs vid samhällets institutioner. Genom att reflektera kring denna speciella form av kommunikation, menar författaren, kan man lära sig mycket om vad man tar för givet i vanliga samtal, och vad förändringar av det invanda kan betyda.

Utbildning av tolkar inriktad på samhällsservice finns numera på flera håll i världen. Sverige har varit ett föregångsland i att träna tolkar för arbete i domstolar, sjukhus, skolor med mera. Kontakt genom tolk är en lärobok för tolkar av detta slag, men lika mycket för jurister, poliser, lärare och personal inom vård och omsorg som arbetar i en flerspråkig verklighet. Boken kan också användas inom utbildningar i kommunikation och i språk.

Cecilia Wadensjö är professor med inriktning på tolkning och översättning vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet.

ISBN: 978-91-7504-330-2
Förlag: Dialogos förlag
Läs mer: Kontakt genom tolk