Avhandlingar

Avhandlingar

Vi anställde våra första doktorander ht 2013. Doktorsavhandlingar kommer därför tidigast 2017.

Hela Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) avhandlingar (inkl. TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning) finns på Sveflers webb.

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.