Avhandlingar

Avhandlingar

Vi anställde våra första doktorander ht 2013. Doktorsavhandlingar läggs fram ca 2019.

Hela Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) avhandlingar (inkl. TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning) finns på Sveflers webb.

Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Arkiv

Administrativ chef Eva Engfeldt

E-post: eva.engfeldt@su.se
Tfn: 08-16 35 30

Bibliotek

Lena Grape

E-post: lena.grape@su.se
Tfn: 08-16 29 68

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Studierektor utbildning på forskarnivå (t.o.m. 31 dec.), DiVA

Professor Cecilia Wadensjö

E-post: cecilia.wadensjo@su.se
Tfn: 08-16 47 26

Cecilia Alvstad. Foto: Ingmarie Andersson

Studierektor utbildning på forskarnivå, redaktör skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Alvstad

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.