Omslag 2014-2018 orange, ljusblå, orange, grön, ljust ljusblå. Med olivkvist

TÖI blev en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) 2013.
Sveflers verksamhetsberättelser