Elin Svahn
Elin Svahn

Samtalet hölls under Stockholm Literature på Moderna Museet i Stockholm den 28 oktober 2017.