Teckenspråkstolkar har utbildats i Sverige sedan 1969. Den första utbildningen gavs på Västanvik folkhögskola och var endast två veckor lång. Under åren som har gått har utbildningen förändrats och förlängts men blivit kvar inom folkbildningen, tills nu. Äntligen kan blivande teckenspråkstolkar välja att få en akademisk tolkutbildning.

För tre år sedan (ht -13) startade den första teckenspråkstolkutbildningen på universitetsnivå – Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. En utbildning som både verksamma tolkar och tolkanvändare, såväl döva som hörande, har väntat på.

TÖI firar detta med tårta för studenterna och lärarna på programmet och Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF).

 

Kontakt

Kristin Lagersten Löfgren, koordinator för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
kristin.lofgren@su.se