Den 11 mars är Tolk- och översättarinstitutet värd för ett så kallat editathon. Det är en form av skrivstuga där deltagarna skapar, redigerar och översätter Wikipediaartiklar, som i detta fall handlar om tolkning och översättning. Det blir en heldag med TÖI i E-huset, plan 2 där lärare, forskare och studenter vid TÖI tillsammans med representanter från yrkesorganisationer skriver och översätter artiklar. Representanter från Wikimedia – som ligger bakom Wikipedia – finns även på plats.

– Det finns väldigt lite skrivet om översättningsvetenskap, översättning och tolkning på Wikipedia generellt och ännu mindre på svenska, säger TÖI:s föreståndare Jan Pedersen.

Synliggöra översättningsvetenskap 

Den europeiska organisationen European Society for Translation Studies har initierat olika aktiviteter som editathon i samverkan med universitet för att synliggöra översättningsvetenskapen på internet och Wikipedia.

– Från TÖI ser vi det som både en möjlighet att skriva artiklar på svenska men också att samverka med översättare och tolkar samt tolk- och översättarorganisationer. Det här en samverkansåtgärd för att öka synligheten för översättningsvetenskapen som akademisk disciplin samt för tolkning och översättning som professioner. Wikipedia blir alltmer mångas första anhalt för informationssökning och då är det viktigt att där finns väl underbyggd information om det vi sysslar med, konstaterar Jan Pedersen.

Vilken typ av artiklar ska ni arbeta med?

– Det blir artiklar om översättningsvetenskapliga koncept och begrepp, översättningsteoretiker, översättare, tolkar, olika teorier inom översättningsvetenskap samt om olika tekniker inom tolkning. Vi kommer också att försöka stärka redan skrivna artiklar, men där det översättningsvetenskapliga perspektivet saknas eller är otillräckligt, säger Jan Pedersen.

Första gången i Sverige

Det är första gången ett editathon arrangeras i Sverige men tidigare har fyra sådana arrangerats i andra europeiska länder. Det är även första gången TÖI samarbetar med Wikimedia men Jan Pedersen hoppas på att samarbetet ska fortsätta.

– Om detta faller väl ut så vill vi gärna ordna liknande evenemang och också involvera våra studenter i ännu högre grad.

Deltagarna bjuds på fika och lunch. Den som inte kan vara med hela dagen kan vara med en stund. Det spelar ingen roll om man arbetat med Wikipedia förr eller om man är nybörjare.

Text: Per Larsson

Läs mer om evenemanget: Editathon med TÖI. Översättningsvetenskap på Wikipedia 11/3