Rum: D 592
Telefon: 08-16 35 78
E-postyvonne.lindqvist@su.se
In English: Yvonne Lindqvist

 

Yvonne till till Universitat de Barcelona på sabbatstermin ht -17

Yvonne Lindqvist till till Universitat de Barcelona på sabbatstermin ht -17

 

Yvonne till UCLA via STINT Teaching Sabbatical ht -15

Yvonne Lindqvist till UCLA via STINT Teaching Sabbatical ht -15

 

Forskningsintressen

  • Deskriptiv översättningsvetenskap; polysystemteori, översättningsnormer
  • Översättningens sociala praktiker; översättarens ställning i samhället, översättarens habitus, översättarensraktik inom olika översättningsfält, Det globala översättningsfältet och dess centra och periferier
  • Kritisk diskursanalys
  • Systemisk funktionell grammatik/lingvistik
  • Multimodal översättningsanalys

 

Forskning

I min forskning kombinerar jag översättningsvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga metoder. Jag är specifikt intresserad av kultursociologi i Pierre Bourdieus anda, Mikael Hallidayinspirerad kritisk diskursanalys samt världslitteratur-paradigmet inom litteraturvetenskapen.
 
Jag studerar översättning som social praktik och handleder doktorander inom det översättningssociologiska forskningsfältet.
 
 

Forskningsprojekt

Jag driver ett VR-finansierat forskningsprojekt om det globala översättningsfältets inflytande på svensk översättnings-politik och praktik.
 
Litterära periferiers möten i översättning – Förutsättningar för den karibiska litteraturen på svenska och nu är jag en av 26 medarbetare i forskningsprogrammet  Kosmopolitisk och vernakulär dynamik i världslitteraturen med ett projekt om översättning av karibisk litteratur i Skandinavien finansierat från RJ.
 
 

Publikationer

Mina senaste publikationer handlar om hur den karibiska litteraturen skriven på franska, spanska och engelska finner sin väg till de svenska och de andra skandinaviska läsarna, s.k. bibliomigration och hur man kan förklara att de svenska och danska språken, trots sina relativt begränsade befolkningsmängder, tillhör de tio mest översatta språken i världen idag.
 
 

Undervisning

Övrigt

Jag disputerade 2002 vid Institutionen för nordiska språk (nuvarande Inst. för svenska och flerspråkighet) vid Stockholms universitet på en avhandling om skönlitterär översättning av hög- och lågprestigelitteratur: Översättning som social praktik. Toni Morrison och Harlequinserien Passion på svenska.
 
Sedan dess har jag varit verksam som lektor vid Tolk- och översättarinstitutet samt haft en post.doc.tjänst vid Örebro universitet, där jag forskade om översättning av sakprosa, specifikt kokböcker.