Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Lediga anställningar hos TÖI

Här lägger vi ut lediga anställningar vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Ledigt jobb: Adjungerad tolklärare med fokus på konferenstolkning och tolkning i offentlig sektor

I anställningen ingår att undervisa i tolkning, både teoretiskt och praktiskt. Framförallt inom områdena yrkesetik och professionskunskap, anteckningsteknik, konsekutivtolkning, visktolkning och simultantolkning, men även annan typ av undervisning, som till exempel teoretiska perspektiv med fokus på tolkteori. Kursansvar ingår också. I uppdraget ingår dessutom att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook