Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på alla nivåer på kurser i praktisk tolkning, framför allt konferenstolkning, där ett av språken är svenska, kurser i tolkteori, perspektiv på språk och kommunikation, handledning av examensarbeten samt egen forskning och kompetensutveckling (f.n. 30 %) inom det översättningsvetenskapliga området, med särskild inriktning mot tolkning.

Undervisning inom översättning kan även komma att ingå. Den sökande förväntas delta i både pedagogiskt utvecklingsarbete och institutets inre arbete liksom aktivt söka forskningsmedel. I anställningen kan även administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag ingå.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning, särskilt konferenstolkning

Ref.nr SU FV-2085-20
Sista ansökningsdag: 2020-08-04

_____________________

Vi utlyser även en tjänst med liknande namn och referensnummer:
Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning