Tolkseminariet

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

Tolkseminariet

Tolkseminariet riktar sig till framför allt studenter i tolkning och översättning på alla nivåer på Tolk- och översättarinstitutet. Vi välkomnar även tolk- och forskarkollegor verksamma inom universitetsvärlden eller i samhället.

Förutom att bidra till allmänbildning och breddning av kunskaper är ett av våra syften är att skola in studenterna i en positiv och konstruktiv seminariekultur.

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

TID och LOKAL

Tolkseminariet

Tid: Varierar
Veckodag: Fredag
Lokal: Varierar
su.se/svefler/tolksem

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook