Ulf Norberg. Foto: Pia Nordin
Ulf Norberg. Foto: Zi Segersand

Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning

Det första projektet leds av Jens Edlund vid KTH och heter ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning". Det syftar till att utveckla talteknologi för återtalare (eng. respeakers).

Handbok/inspirationsbok vid skrivtolkning

Det andra projektet rör framtagandet av en handbok/inspirationsbok att användas vid i första hand olika kurser i skrivtolkning. Redaktörer för boken är Maria Laurin, Ulf Norberg och Ursula Stachl-Peier.