Det sker genom dialogföreläsningar riktade till nyanlända och till personal inom offentlig verksamhet och som bygger på professionella tolkars unika och samlade erfarenheter från tolkade möten. De tolkar som ger dialogföreläsningar har fortbildat sig för detta uppdrag.

Om projektet Kulturdialog genom tolk (Linnéuniversitetet)

Kontaktperson: Kristina Gustavsson

Seminariet ges som webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/62659229330

Om Zoom.