Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia NordinWebbinarium i Zoom

Webbinarium i Zoom

Du behöver anmäla dig till webbinariet, se Webbinarium i Zoom.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67646771971

Om Zoom.

Abstract

Praktikperioder är en viktig länk mellan utbildningen och arbetslivet. Praktikperioder kan se väldigt olika ut beroende på när på utbildningen de förekommer och vad syftet med dem är. Oavsett praktikperiodens placering, utformning och syfte under utbildningen är praktikhandledarens roll central.

Under vårterminen 2021 har vi sjösatt en handledarutbildning om 5 högskolepoäng riktad till yrkesverksamma teckenspråkstolkar. Under seminariet berättar vi om upplägg, innehåll och uppgifter på kursen. Vi delar med oss av erfarenheter och lärdomar.

Malin Tesfazion. Foto: Pia Nordin
Malin Tesfazion. Foto: Pia Nordin

Vi menar att kursen

  • fyller en viktig funktion i att lyfta fram praktikperioder under utbildningen
  • kan fungera som fortbildning för yrkesverksamma tolkar
  • kan fungera som förebild för praktikkurser på andra tolkutbildningar.

Handledarutbildning för teckenspråkstolkar, 5 hp