Högre seminariet

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

Högre seminariet Översättningsvetenskap

Vi anordnar högre seminarier/forskningsseminarier inom översättningsvetenskap ca en gång per månad. Seminariet är öppet för forskare och studerande både vid TÖI och andra institutioner.

Arkiv Högre seminariet (TÖI) ht 2012–vt 2021 (200 Kb)

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

TID och LOKAL

Högre seminariet i översättningsvetenskap

Yvonne Lindqvist

Kontakt/under ledning av

Professor Yvonne Lindqvist

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB TÖI

facebook