Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin
Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Abstract

Utbildningssamverkan framhålls ofta som ett grepp för att förbereda studenterna för den arbetsmarknad som väntar efter fullföljd utbildning. Det är samtidigt ett sätt att upprätthålla en levande dialog med branschen och också få den att intressera sig för vad som pågår inom forskningsfältet. Den forskning som finns om utbildningssamverkan (Vico Perez et al. 2014) håller sig ofta på en forskningspolitisk makronivå. På detta seminarium kommer jag att utgå från tre specifika utbildningssatsningar på TÖI med fokus på samverkansmönster och deltagarroller (Wenger 1998) och diskutera dem från ett verksamhetsperspektiv. Under seminariet vill jag gärna bolla möjliga ingångar till en vetenskaplig publikation om ämnet.