Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/61177130221

Abstract

Avhandlingens syfte är att bidra till forskningen om kognitiva aspekter av dialogtolkning genom att undersöka dialogtolkarnas ögonrörelser och disfluensmarkörer under tolkningsprocessen. Studien genomförs inom ramen för kognitiv översättningsvetenskap (Cognitive Translation and Interpreting Studies) och undersöker disfluenser utifrån ett kognitivt funktionellt perspektiv (Crible 2018). Med hjälp av ett blicksspårningsexperiment undersöker studien om det finns ett samband mellan förekomsten av disfluenser och ökad kognitiv belastning hos tolkar. Dessutom undersöker studien om det finns ett samband mellan förekomsten av disfluenser och tolkerfarenhet samt tolkningsriktning. På seminariet kommer jag presentera mitt pågående avhandlingsprojekt och kommer att rikta särskilt fokus på de olika analysmetoderna med förhoppning om en givande diskussion. Avhandlingen ingår i projektet ”Den osynliga processen – Kognition och arbetsminne i dialogtolkning” (2017–2023).

Referenser

Crible, Ludivine. 2018. Discourse Markers And (Dis)Fluency: Forms and Functions Across Languages and Registers. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Englund Dimitrova, Birgitta and Elisabet Tiselius.  2016. “Cognitive Aspects of Community Interpreting. Toward a Process Model.” In Reembedding Translation Process Research. [Ed] Ricardo Muñoz Martín, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, p. 195-214