Doktorander

Doktorander vid hela instituionen

Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ)

I Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ) är doktorander och unga forskare från högre lärosäten i Sverige med.

Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Administrativ chef, administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

Eva Engfeldt


E-post: eva.engfeldt@su.se
Rum: D 662 | Tfn: 08-16 35 30

Kontakt forskning. Forskningsledare och studierektor utbildning på forskarnivå

Professor Cecilia Wadensjö

-

Rum: D 548
Tfn: 08-16 14 83
E-post: cecilia.wadensjo@su.se

Kontakt forskning

Föreståndare Jan Pedersen

Jan Pedersen.  Foto: Krzysztof Gurszyński

Rum: D 509
Tfn: 08-16 29 27
E-post: jan.pedersen@su.se

En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Universitetsbiblioteket

Avhandling: Wordmall och att publicera

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Biblioteket
Forskningsdatabasen
Svenskt översättarlexikon
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.