Detta framkom när Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet den 16 november 2008 bjöd in forskare från Sverige, Norge, Danmark och Finland, med intresse för översättnings­vetenskap. Ett drygt 30-tal forskare deltog, från samtliga fyra länder.

 

TraNor, Nordiskt nätverk för översättningsvetenskap

Man beslutade bilda TraNor, Nordiskt nätverk för översättningsvetenskap. Som första aktiviteter har nätverket skapat en e-postlista och en blogg för medlemmarna.

Kontakt

Ytterligare upplysningar lämnas av professor Birgitta Englund Dimitrova, Tolk- och översättarinstitutet.
E-post: Birgitta.Englund@su.se