Länkarna öppnas i nya fönster.

Översättning

Tolkning

  • Tolkforskning i vården (Stockholms universitet)
  • MESH – Multilingual Europe’s Services for Health.
    Kontaktperson: cecilia.wadensjo@su.se
  • Nordiskt forskarnätverk om tolkning och tolkutbildning
  • QUALITAS