Projektet tar upp frågor som aktualiseras av artiklarna 2.8 och 5 i EU-direktivet 2010/64/EU, 16 juni, 2010, om rätten till tolkning och översättning i brottmål.

Projektperiod: December 2012–december 2014.

Webbsida: http://www.qualitas-project.eu

Finansiär: Projektet är finansierat av EU via ett så kallat Action Grant (JUST/2011/JPEN/AG/2889) och koordineras av Cynthia Giambruno, Alicante Universitet, Spanien, e-post: giambruno@ua.es.

Mer information kan ges av Cecilia Wadensjö, tfn. 08-16 47 26, e-post: cecilia.wadensjo@su.se.