Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.
  Sommarblomster. Foto: Frugan, MostPhotos

  Sommartider

  Institutionen för svenska och flerpsråkighet (plan D3–6) kommer att hålla sommarstängt (låst) t.o.m. söndag 15 augusti. Vi fortsätter dock att ha låst även övriga tider p.g.a. coronapandemin, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Studievägledarna och utbildningsadministratörerna har särskilda telefontider under sommaren.

  Bokhyllor i bakgrunden. Världslitteraturprogrammet. Hur sprids ett litterärt verk?

  Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket

  Vad är världslitteratur? Vilken plats har reseskildringarna i en alltmer globaliserad värld? Och är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Världslitteraturprogrammet i samarbete med Tranströmerbiblioteket arrangerade under våren 2021 tre samtal om världslitteratur.

  Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer. Bibliografi 1986-2015

  Den här bibliografin förtecknar böcker om översättning och tolkning, skrivna av författare bosatta eller verksamma i Sverige. De år som bibliografin täcker, 1986–2015, karakteriseras av en stark utveckling av översättningsvetenskapen/Translation Studies, inte bara i Sverige utan också internationellt.

  Omslag verksamhetsberättelse 2020 ljusblått

  Verksamhetsberättelse TÖI 2020

  Här hittar du TÖI:s verksamhetsberättelser. Nu finns TÖI:s verksamhetsberättelse för 2020 (se pdf-lista).

  ST21 Sommartermin / Summer semester 2021

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen sommaren och hösten 2021. FAQ

  Undervisning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) kommer fortsätta att ges mestadels online under (sommarterminen och) första halvan av höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

  i

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Om undervisningen vid institutionen