Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.
  Omslag verksamhetsberättelse 2020 ljusblått

  Verksamhetsberättelse TÖI 2020

  Här hittar du TÖI:s verksamhetsberättelser. Nu finns TÖI:s verksamhetsberättelse för 2020 (se pdf-lista).

  ST21 Sommartermin / Summer semester 2021

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen våren, sommaren och hösten 2021. FAQ

  Undervisning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) sker under vårterminen, (sommarterminen) och första halvan av höstterminen 2021 mestadels online. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

  i

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Om undervisningen vid institutionen

  Daniel Gustafsson och Elin Svahn sitter med hörlurar och mikrofoner vid ett bord.

  Översättarens värde. Lyssna på podden Rum för översättning

  Hur värderas översättare och deras arbete av omvärlden – ekonomiskt, socialt, litterärt? Vad säger forskningen och erfarenheten? I ett avsnitt av RFÖ-podden undersöks olika aspekter av översättares och översättningars värde, från ersättningsnivåer till litteraturkritik. Daniel Gustafsson samtalar bl.a. med Elin Svahn, översättare och forskare i Översättningsvetenskap,

  Somalias flagga.

  ”Äldre” blev ”odugliga” – nu ska myndigheters översättningar bli bättre

  I information på somaliska från Folkhälsomyndigheten i fjol översättes ”äldre” med ”slitna” eller ”odugliga”. Enligt översättaren Ida Gure är felaktigheter vanligt. Nu införs stängare kontroller av myndigheternas information.

  Tillgodoräknande av delkurser inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

  För att en ansökan om tillgodoräknande inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning ska kunna behandlas krävs att du som ansöker är student vid Stockholms universitet.

  glada unga människor står på rad. En glad kvinna i mitten tittar på en av de andra.

  Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS)

  Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS) är en satsning initierad av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) för att arbeta med metodutveckling gällande samövningar mellan TÖI:s tolkstudenter och studenter på andra akademiska yrkesutbildningar.

  Helena Bani-Shoraka. med grönskande träd i bakgrunden. Foto: Angelica Strängborn

  Helena Bani-Shoraka: Samverkan är att ha örat mot marken

  Vilken roll har tolkar att spela i integrationsarbete? Och hur kan aktörer på tolkfältet mötas? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Helena Bani Shoraka, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning samt initiativtagare till Tolkarenan.

   Glada människor i olika åldrar och med olika etnicitet står och sitter runt ett bord

  Tolkarenan: en arena för spridning av tolkforskning

  Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället.

  Ett gäng glada skolungdomar. Foto: Intensivsvenska

  Intensivsvenska – en grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern

  Projekttiden för utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska, är slut. Forskare och lärare i Intensivsvenska satsar nu på att mer systematiskt sprida och tillgängliggöra erfarenheter och lärdomar efter fyra års intensivt och nära samarbete för att uppnå en mer likvärdig, målinriktad och långsiktigt hållbar utbildning för nyanlända elever.