Utbildning till tolk i offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Grundnivå
  7. Tolkning
  8. Utbildning till tolk i offentlig sektor

Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning, 30 hp (inställd ht -17)

Kursen är avsedd för dig som har studerat språk på universitet/högskola i minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av grundläggande kunskaper om kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får grundläggande insikter i tolkningens och översättningens villkor samt i tolkningens och översättningens specifika förutsättningar och tekniker.

Tolkning II, 30 hp

Kursen utgör termin 2 i studierna i tolkning på grundnivå. Kursen ger grundläggande kunskaper om tolkning som yrkesverksamhet och forskningsområde. Den vänder sig till dig som vill arbeta med samhällstolkning i Sverige. Under kursen tränar du tolkfärdighet och får inblick i villkoren för tolkar samt i de yrkesetiska förhållningssätt som präglar tolkning.

Tolkning – kandidatkurs, 30 hp

Den här kursen kan du gå efter Tolkning och översättning I och Tolkning II. Du skriver din kandidatuppsats i tolkning och går en delkurs med teoretisk ämnesfördjupning och en delkurs med specialiserade praktiska övningar i tolkning.

Studievägledare TÖI, utbyteskoordinator

Karin Bloom

Karin Bloom

E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 29 49
Telefontid: Torsdag kl. 10–11.

Rum: D 524
Besökstid: Tisdag kl. 15–17 samt efter överenskommelse.

Studentexpedition TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 11 05
Telefontid: Tisdag kl. 10–11

Rum: D 522
Besökstid: Tisdag kl. 13–14

Studierektor

Mats Larsson

Administrativ studierektor för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Kristin Lagersten Löfgren

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Genvägar

Språkstudion
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
facebook