Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Vitsippor

Påsktider

Institutionen, inklusive TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning, är stängd och låst fr.o.m. Långfredagen (3 april) t.o.m. Annandag påsk (6 april). Studievägledarna och studentexpeditionerna har stängt fr.o.m. Skärtorsdagen (2 april) – ordinarie tider från tisdag 7 april (med några undantag). En GLAD PÅSK önskar vi från institutionen.

Omslag Universitetsläraren 2/2015: Doktor Johanna Mesch

Kandidatprogram banar väg för teckenspråksforskning

Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning är Sveriges första akademiska utbildning till teckenspråkstolk, som banar väg för forskning inom ett föga upplyst fält. Den krävande utbildningen är en utmaning för både lärarna och studenterna, men entusiasmen är stor.

Annonsen

Vill du bli tolk? Såg du webbannnonsen på allastudier.se eller pappersannonsen i Metro 23/3?

Läs mer om våra utbildningar till tolk.

Anna Teckenspråk och tolkning

Fråga Anna hur det är att läsa vid Stockholms universitet, egentligen

Passa på att fråga studenter om vad du vill veta om universitetslivet. T.ex. kan du fråga Anna som går Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning hos oss på Tolk- och översättarinstitutet.

Välkommen till Humanistdagen 14 april. Foto på ung kvinna.

Humanistdagen 14/4

Humanistiska fakulteten anordnar en inspirations- och arbetsmarknadsdag för dig som läser ett humanioraämne så som språk. Dagen ger dig konkreta karriärtips men också inspiration till att upptäcka mer oväntade yrkesbanor.

Ledig anställning: Univ.lektor i översättningsvetenskap m. inriktn. mot svenskt fackspråk. Sök 13/4

Till Institutionen för svenska och flerspråkighet, med Tolk- och översättarinstitutet, söker vi en universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot svenskt fackspråk. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå i såväl översättningsvetenskap som svenska/nordiska språk. Tjänsten utgörs av undervisning, handledning och examination på kurser och program.

Lediga anställningar: Två doktorandtjänster i översättningsvetenskap. Sök senast 15/4

På Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) utlyser vi två doktorandtjänster i översättningsvetenskap. Sista ansökningsdag är 15 april. TÖI är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Teckenspråkstolk

Behöver du teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk?

Om du är student och behöver teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk, kontakta Enheten för utbildningstolkning.