Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
  Cathrine Ottosson

  Inställd telefontid TÖI:s studievägledare 6/10

  Telefontiden torsdag 6 oktober är inställd hos TÖI:s studievägledare Cathrine Ottosson.

  165 Annons Tolkning i offentlig sektor TÖI

  Såg du annonsen i tidningen Metro? Tolkning i offentlig sektor. Webbsänt infomöte 29/9

  Tolkning i offentlig sektor. Här finns länk direkt till kurssidan, som har länk till ansökan. Ansökningsperioden är 15 september–17 oktober. Välkommen till ett informationsmöte den 29 september, som även webbsänds.

  505 Översättarträff TÖI Dorijan Hajdu 5 okt. 2016

  Översättarträff: Översättning från svenska, 5/10

  Dorijan Hajdu, skönlitterär översättare från svenska till serbiska, samtalar med Elin Svahn om översättning från svenska till serbiska i synnerhet och om svenska som källspråk i allmänhet. Vad finns det för svårigheter? Hur är intresset för svensk litteratur utomlands? Alla är välkomna, i synnerhet studenter som översätter från svenska till andra språk!

  505 TOFS Ny kurs: Tolkning i offfentlig sektor vt -17

  Ny kurs: Tolkning i offentlig sektor, 30 hp (vt -17)

  Kursen vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan både ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen. VI ger ett informationsmöte, som även webbsänds, den 29 september.

  Foto: Eva Dalin. Bilden är beskuren.

  Ny kurs: Litterär översättning och redaktörsarbete, GN, 15 hp (vt -17)

  Kursen startar vårterminen 2017 med översättning från engelska till svenska respektive från franska till svenska. Under kursen diskuteras olika litterära prosagenrer och deras stilistiska och funktionella egenskaper ur ett översättningsperspektiv, och du får fördjupad kunskap om en genre efter eget val. Under hela kursen arbetar du med en individuell översättningsuppgift, en engelsk eller en fransk novell eller essä som översätts till svenska och som diskuteras på kursens seminarier.

  165 Omslag Rapport Tolkutbildning – antagningsprov och digitala plattformar

  Ny rapport. Tolkutbildning – antagningsprov och digitala plattformar

  Rapport från Femte nordiska tolklärarmötet. (Interpreter Education: Admissions Tests and Digital Platforms. Report from the Fifth Nordic Seminar on Interpreter Education.) Mötet hölls i Stockholm i september 2015. Mötesspråk var skandinaviska och engelska, vilket också avspeglas i rapporten.

  Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin

  Rysslands första konferens om medieöversättning – viktig för yrkets status

  Det är av stor betydelse för medieöversättningen i Ryssland att man har en sådan här konferens, den första i sitt slag. Det skapar synlighet för området och ökar statusen för yrket, som är väldigt litet och åsidosatt i Ryssland, säger Jan Pedersen, docent och lärare i översättningsvetenskap. Han var en av plenarföreläsarna på konferensen.

  Konstverk

  Tolk- och översättarinstitutet 30 år

  TÖI fyller 30 år 2016, och vi firar vårt jubileum tillsammans med Svenskt översättarlexikon som fyller 10 år. Vi har ett program under tre dagar i november (24–26), som du är välkommen att anmäla dig till.

  Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

  Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.