Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Folkdansare firar midsommar. Folkdancers celebrating midsummer.

Sommartider

Institutionen för svenska och flerspråkighet (plan D3–6) med Tolk- och översättarinstitutet (plan D5) och Centrum för tvåspråkighetsforskning (plan D3–4) har stängt följande tider i sommar:

Plan 3: 19 juni–9 augusti Plan 5: 19 juni–5 augusti
Plan 4: 19 juni–9 augusti Plan 6: 19 juni–5 augusti

 

Studievägledare/studentexpeditioner/kompendieförsäljningen har särskilda telefon- och besökstider.

Sen anmälan till utbildningar

Sista ansökningsdag/anmälningsdag till utbildningar på höstterminen är 15 april, och till vårterminen är 15 oktober. Sen anmälan öppnar först några månader senare. Inför ht -15 öppnar den 15 juli.

Omslag Universitetsläraren 2/2015: Doktor Johanna Mesch

Kandidatprogram banar väg för teckenspråksforskning

Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning är Sveriges första akademiska utbildning till teckenspråkstolk, som banar väg för forskning inom ett föga upplyst fält. Den krävande utbildningen är en utmaning för både lärarna och studenterna, men entusiasmen är stor.

Yvonne Lindqvist

Yvonne Lindqvist till UCLA via STINT Teaching Sabbatical ht -15

Docent Yvonne Lindqvist, forskare och lärare vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har fått STINT Teaching Sabbatical. Under höstterminen 2015 kommer hon att vistas vid University of California (UCLA), Los Angeles, USA.

Teckenspråkstolk

Behöver du teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk?

Om du är student och behöver teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk, kontakta Enheten för utbildningstolkning.