Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Simultantolkning Foto: Per Larsson

Ny studio enda i Sverige för tolkutbildning

Den 20 september klippte universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding bandet för Sveriges första professionella tolkstudio för utbildning av tolkar.

Bokmässan logotyp

TÖI på Bokmässan 2017: Rum för översättning

Torsdag 28 september–Söndag 1 oktober går bokmässan av stapeln i Göteborg. TÖI kommer att finnas på plats torsdag och lördag, där vi är med och arrangerar Rum för poesi och översättning. På lördagen är vi även med på Scener och samtal, Världskulturmuseet.

Yvonne Lindqvist till Universitat de Barcelona på sabbatstermin ht -17

Yvonne Lindqvist, docent, lektor, vice föreståndare vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) har tilldelats sabbatstermin under ht 2017 vid Department de Liengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos vid Universitat de Barcelona, Spanien. TÖI är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.