Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet

Vi har flyttat alla kurssidor

Fr.o.m. ht -14 hittar du all information om kurser och program med schema, kursbeskrivningar, betygskriterier, litteratur, utbildnings- och kursplaner under Grundnivå resp. Avancerad nivå.

Studenter på mässa

SACO studentmässa för gymnasister den 26–28/11. Studenter till studentpaneler sökes!

SACO-mässan är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Vår studievägledare för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där, och en student, liksom TÖI:s utbildningshandläggare. Stockholms universitet söker studenter som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Behöver du teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk?

För studenter som är i behov av teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk kontakta Enheten för utbildningstolkning.