Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Översättarträff TÖI 27 april 2017. Litterär agent och introduktör

Översättarträff 27/4: Litterär agent och introduktör

I anslutning till den nya kursen Litterär översättning och redaktörsarbete tittar vi närmare på några sidoyrken till översättaryrket. Vi har bjudit in Kaisa Palo, TÖI-alumn och litterär agent, och Annakarin Thorburn, översättare från spanska och introduktör av spanskspråkig litteratur, för ett samtal om hur översättaren kan använda sin kompetens i bokbranschen. Samtalspartner är Elin Svahn. Alla är välkomna!

Yvonne Lindqvist till Universitat de Barcelona på sabbatstermin ht -17

Yvonne Lindqvist, docent, lektor, vice föreståndare vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) har tilldelats sabbatstermin under ht 2017 vid Department de Liengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos vid Universitat de Barcelona, Spanien. TÖI är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.