Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Informationscentret/Studenthuset. Vi finns i hus D, Södra huset. Foto: Niklas Björling

Ledig anställning: Studievägledare inom översättningsvetenskap (tidsbegränsad). Sök senast 31/5

Vi söker en vikarierande studievägledare på heltid som främst ska arbeta vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Som studievägledare har du en viktig roll och mycket kontakt med både blivande och befintliga studenter, lärare, studierektorer och andra administratörer. Anställningen gäller främst kurser och program i ämnena tolkning och översättning.

Yvonne Lindqvist till Universitat de Barcelona på sabbatstermin ht -17

Yvonne Lindqvist, docent, lektor, vice föreståndare vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) har tilldelats sabbatstermin under ht 2017 vid Department de Liengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos vid Universitat de Barcelona, Spanien. TÖI är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.