Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet

Studentrådet SISOFS – Mingel i Gula villan 18/10

Studentrådet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet heter SISOFS. Vi har möte ungefär en gång i månaden och till dem är du som studerar vid institutionen välkommen. Den 18 oktober blir det mingel i Gula Villan. Från och med klockan 18 kan du lära känna och träffa nya såväl som gamla från din institution. Sväng förbi, umgås med varann eller ta reda på mer om studentrådet och hur det fungerar.

Simultantolkning Foto: Per Larsson

Ny studio enda i Sverige för tolkutbildning

Den 20 september klippte universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding bandet för Sveriges första professionella tolkstudio för utbildning av tolkar.

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

Studenter på mässa

Saco studentmässa för gymnasister 29/11–1/12

Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Våra studievägledare i Svenska/Nordiska språk och Tolkning/Översättning för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där under fredagen.