Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
EU-flaggan: ring av gula stjärnor mot blå botten

"Undersättning och övertolkning [...]". TÖI deltog i EU-kommissionens webbsända seminarium 20/11

"Undersättning och övertolkning – Kvalitetssäkring av tolk- och översättartjänster". Syftet med seminariet var att ge information om, och diskutera frågeställningar kring, tolk- och översättartjänster, med fokus på kvalitet. Man presenterade de olika yrkesgrupperna och gav smakprov på en rad olika arbetsområden. Från TÖI deltog Jan Pedersen och Elisabet Tiselius i paneldiskussioner.

Teckenspråkstolk

Behöver du teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk?

Om du är student och behöver teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk, kontakta Enheten för utbildningstolkning.

God Jul och Gott Nytt År

Jul- och nyårstider

Institutionen (Svefler, TÖI, Centret) är stängd 23 december–6 januari. Öppet från onsdag 7 januari 2015. Det gäller även studentexpeditioner och studievägledare, med ett undantag (svenska/nordiska språk). Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!