Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Tolkstudenter med hörlurar

SU:s checklista och viktig information vid terminsstart

Inför terminsstarten

Välkommen till höstterminen 2015. Inför dina studier behöver du aktivera ditt universitetskonto för att komma åt Mondo, låna på biblioteket, skriva ut och kopiera med mera. Du vill säkert ha tillgång till det trådlösa nätverket, och kan behöva IT-hjälp. Läs därför universitets checklista.

Ledig anställning. Universitetslektor i översättningsvetenskap. Sök 24/9

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, handledning och examination inom kurser i översättning där målspråket är svenska liksom i översättningsteoretiska kurser och specialiserade kurser i översättningsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva aktiv forskning i översättningsvetenskap. Den sökande förväntas delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och i institutets inre arbete och att aktivt söka forskningsmedel. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag.

Omslag Universitetsläraren 2/2015: Doktor Johanna Mesch

Kandidatprogram banar väg för teckenspråksforskning

Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning är Sveriges första akademiska utbildning till teckenspråkstolk, som banar väg för forskning inom ett föga upplyst fält. Den krävande utbildningen är en utmaning för både lärarna och studenterna, men entusiasmen är stor.

Pedersen och Larsson

TÖI har ny föreståndare och ny studierektor

Jan Pedersen tar över som föreståndare efter Ingrid Almqvist på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och Mats Larsson tar över som studierektor för grundnivå och avancerad nivå efter Jan Pedersen.