Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet

Checklista och viktig information vid terminsstart

Välkommen till Stockholms universitet! Här följer en guide för dig som börjar studera vid Stockholms universitet höstterminen 2016. Terminen startar den 29 augusti. (Länken leder till universitets webbplats.)

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning – sen anmälan öppnar 15/7

Nu har du chansen att söka till Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning ht -16. Sen anmälan öppnar 15 juli. Du söker via antagning.se

Ny kurs: Litterär översättning och redaktörsarbete, GN, 15 hp (vt -17)

Kursen startar vårterminen 2017 med översättning från engelska till svenska respektive från franska till svenska. Under kursen diskuteras olika litterära prosagenrer och deras stilistiska och funktionella egenskaper ur ett översättningsperspektiv, och du får fördjupad kunskap om en genre efter eget val. Under hela kursen arbetar du med en individuell översättningsuppgift, en engelsk eller en fransk novell eller essä som översätts till svenska och som diskuteras på kursens seminarier.

Elisabet Tiselius. Foto: Eva Dalin

Stockholms universitet satsar mer på kvalificerad tolkutbildning – står utanför regeringens satsning

Sverige har för få och dåligt utbildade tolkar. Bristen på tolkar är akut, mycket på grund av den kraftiga ökningen av asylsökande förra året. I år fördubblade regeringen antalet utbildningsplatser, men den längsta och mest kvalificerade utbildningen hos Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet får inte ta del av de pengarna. Nu satsar TÖI själva på en ny tolkutbildning på distans som startar i vår.

Elisabet Tiselius. Foto: Eva Dalin

Mer om att Stockholms universitet står utanför regeringens satsning på tolkutbildning

Regeringen satsar på tolkutbildning efter att behovet vuxit i takt med asylsökande. Utbildningen på Stockholms universitet är den längsta och mest kvalificerade utbildningen för tolkar i Sverige, men den lämnas utan pengar. Universitetet startar istället på eget initiativ en ny distansutbildning. Läs artikel i Studenttidningen Gaudeamus ("Gadden").

Planerad utbildning på TÖI – Tolkning i offentlig sektor, 30 hp

I januari 2017 planerar TÖI att starta en ny utbildning till tolk i offentlig sektor. Utbildningen ska omfatta grundläggande sjukvårds- och rättstolkning. Kursen kommer att ges på heltid och blir upplagd som en distansutbildning med arbete i en lärplattform, chattar med lärare och sex två-dagars träffar under våren. Träffarna blir förlagda till torsdag–fredag och kommer att vara obligatoriska.

TÖI:s verksamhetsberättelse 2015

Nu finns Tolk- och översättarinstitutets verksamhetsberättelse för 2015 (som PDF).

Ingrid Almqvist. Foto Eva Dalin

Politiska beslut behövs för bättre tolkutbildning

Pressmeddelande: Det behövs samordnade politiska beslut för att revidera Sveriges strategi för tolkutbildning, som är från 1970-talet. Det framgår av rapporten ”Tolkutbildning i Sverige – ett kritiskt vägval”, som i dagarna publiceras av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Konstverk

Tolk- och översättarinstitutet 30 år

TÖI fyller 30 år 2016, och vi firar vårt jubileum tillsammans med Svenskt översättarlexikon som fyller 10 år. Vi har ett program under tre dagar i november, som du är välkommen att anmäla dig till.

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.