Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Studenter på mässa

Saco studentmässa för gymnasister den 2–4/12

Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Vår studievägledare för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där, liksom TÖI:s utbildningshandläggare. Stockholms universitet söker studenter som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin

Jan Pedersen utnämnd till docent i översättningsvetenskap

Jan Pedersen är universitetslektor och föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Vad hände efter examen? Tema skönlitterär översättning 7/12

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) bjuder in språk- och översättningsintresserade studenter till den andra träffen i TÖI:s nya samtalsserie med översättare. Precis som förra gången träffar vi relativt nyutexaminerade översättare för att samtala om ämnet "Vad hände efter examen?" men den här gången med två skönlitterära översättare.

Konferenstolkutbildning, AN (ht -16)

Konferenstolkutbildningen startar ht -16 inom ramen för Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning på avancerad nivå. Den ersätter de tidigare kurserna Konferenstolkning I, II och III.