Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
EU-flaggan: ring av gula stjärnor mot blå botten

"Undersättning och övertolkning [...]". TÖI deltog i EU-kommissionens webbsända seminarium 20/11

"Undersättning och övertolkning – Kvalitetssäkring av tolk- och översättartjänster". Syftet med seminariet var att ge information om, och diskutera frågeställningar kring, tolk- och översättartjänster, med fokus på kvalitet. Man presenterade de olika yrkesgrupperna och gav smakprov på en rad olika arbetsområden. Från TÖI deltog Jan Pedersen och Elisabet Tiselius i paneldiskussioner.

Studenter på mässa

SACO studentmässa för gymnasister den 26–28/11

SACO-mässan är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Vår studievägledare för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där, och en student, liksom TÖI:s utbildningshandläggare. Stockholms universitet söker studenter som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Teckenspråkstolk

Behöver du teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk?

Om du är student och behöver teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk, kontakta Enheten för utbildningstolkning.