Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet

Sommartider TÖI

Institutionen för svenska och flerspråkighet (plan D3–6) med Tolk- och översättarinstitutet (plan D5) och Centrum för tvåspråkighetsforskning (plan D3–4) har stängt följande tider i sommar:

Plan 3: 20 juni–3 augusti Plan 5: 23 juni–27 juli
Plan 4: 30 juni–3 augusti Plan 6: 20 juni–3 augusti

 

Studievägledaren och studentexpeditionen har särskilda telefon- och besökstider.

 

Uppsamlingstentamina TÖI sommaren 2014

Under perioden 18–29 augusti anordnas uppsamlingstentamina på vissa delkurser inom Tolkning och översättning I samt Översättning till/från svenska II. Anmäl dig senast 20 juni.

Vi har flyttat alla kurssidor

Fr.o.m. ht -14: Du hittar all information om kurser och program med schema, kursbeskrivningar, betygskriterier, litteratur, utbildnings- och kursplaner under Grundnivå resp. Avancerad nivå.

Bra att veta inför terminsstart ht -14

Höstterminen startar den 1 september. Här har vi samlat lite praktisk information inför terminsstarten.

Behöver du teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk?

För studenter som är i behov av teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk kontakta Enheten för utbildningstolkning.