Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
EU-flaggan: ring av gula stjärnor mot blå botten

"Undersättning och övertolkning [...]". TÖI deltog i EU-kommissionens webbsända seminarium 20/11

"Undersättning och övertolkning – Kvalitetssäkring av tolk- och översättartjänster". Syftet med seminariet var att ge information om, och diskutera frågeställningar kring, tolk- och översättartjänster, med fokus på kvalitet. Man presenterade de olika yrkesgrupperna och gav smakprov på en rad olika arbetsområden. Från TÖI deltog Jan Pedersen och Elisabet Tiselius i paneldiskussioner.

Teckenspråkstolk

Behöver du teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk?

Om du är student och behöver teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk, kontakta Enheten för utbildningstolkning.

Pedagogiska priset.

Vem blir Årets lärare 2015? Nominera senast 15/3

Vem vill du nominera till priset för Årets lärare 2015? Från oss har Roger Nyborg fått priset 2010, Olle Josephson 1996 och Thorsten Carlsson 1992. Dags för vår institution igen? Nominera senast 15 mars.