Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet

Vi har flyttat alla kurssidor

Fr.o.m. ht -14 hittar du all information om kurser och program med schema, kursbeskrivningar, betygskriterier, litteratur, utbildnings- och kursplaner under Grundnivå resp. Avancerad nivå.

Ledig svensklärartjänst i Seoul, Sydkorea. Sök senast 27/10

Avdelningen för skandinaviska språk vid Hankuk University of Foreign Studies i Seoul söker en svensklärare.

Studenter på mässa

SACO studentmässa för gymnasister den 26–28/11

SACO-mässan är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Vår studievägledare för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där, och en student, liksom TÖI:s utbildningshandläggare.

Behöver du teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk?

För studenter som är i behov av teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk kontakta Enheten för utbildningstolkning.