Studenten ansvarar själv för att hitta praktikplats och för att denna är godkänd av kursansvarig innan praktiken påbörjas. Utöver praktik på arbetsplats ingår tre seminarier och en avslutande praktikrapport där studenten reflekterar över sin praktiktid.

 

Schema

Ht -16 Schema TTA725

 

Kursbeskrivning med betygskriterier

 Kursbeskrivning med betyg, litt. TTA725 Yrkesförberedande praktik för yrkestolkar (91 Kb)

 

Kursplan

 Kursplan TTA725 (222 Kb)